Dvorakteknikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Eldre skjematisk fremstilling etter T-nummer-sykloner og former

Dvorakteknikk, også kalt Dvorakskalaen, er en teknikk som benyttet for å bedømme/beregne intensiteten av tropiske sykloner ut fra vanlige og infrarøde satellittbilder. Teknikken er dermed en indirekte målemetode ettersom man ikke foretar observasjoner inne i selve uværet. Teknikken benyttes flittig av National Hurricane Center og andre meteorologiske institutter verden rundt som overvåker tropiske sykloner. Dvorakteknikken ble utviklet på midten av 1970-årene av den amerikanske meteorologen Vernon Dvorak.

Grunntrekk[rediger | rediger kilde]

Dvorakteknikken utnytter det forhold at en tropisk syklon med viss intensitet, dvs. lufttrykk og vindhastighet (vindstyrke), deler grunnleggende egenskaper med andre tropiske sykloner med tilsvarende styrke, som for eksempel skyformasjon og temperatur i de høyere skylag. Disse egenskaper endres på en forutsigbar måte alt ettersom uværet intensiveres eller svekkes. Ut fra satellittbilder tatt ved forskjellige tidspunkter (som regel 24-timersintervaller) og sammenligne strukturen på uværet kan man så avgjøre om syklonen er blitt mer intens eller svekket samt det omtrentlige lufttrykket og vindstyrken.

Teknikken utnytter også at et visst gitt lufttrykk ved havoverflaten i uværet, jamført med de normale forhold, kommer til å generere en viss vindhastighet. Desto lavere lufttrykket er i øyet (uværets sentrum), desto høyere blir dermed vindstyrkenn ettersom forskjellen i lufttrykket mellom syklonens sentrum og omgivelser øker, og er det som genererer vindene. En tropisk syklon får etter Dvorakteknikken et T-nummer der under normale forhold en omtrentlig vindhastighet kommer til å stå i relasjon til et visst lufttrykk. Skalaen går fra 1,0, som tilsvarer middelvindstyrke på ca 25 knop (45 km/t), og 8,0 170 knop (310 km/t). Grensen for orkan går ved 118 km/t.

Forskjeller i skalaen på forskjellige steder i verden[rediger | rediger kilde]

Imidlertid finnes det visse forskjeller og avvik fra Dvorakskalan ettersom lufttrykket ved havoverflaten ikke er konstant verden rundt. Det normale lufttrykket over vestre deler av Stillehavet er normalt sett lavere enn over Atlanterhavet. Det får som følge at tyfonene i Stillehavet må oppnå et lavere lufttrykk enn Atlanterens orkaner (hurricanes) for å nå et visst T-nummer og dermed vindhastighet. For eksempel tilsvarer en T-verdi på 7,0 en middelvindhastighet på 255 km/t i Atlanteren et lufttrykk i øyet på 921 hektopascal/millibar. Tilsvarende lufttrykk for en tyfon i Stillehavet med samma T-verdi er bare 898 hectopascal/millibar.

Det må poengteres i praksis er ikke lufttrykket konstant i en syklons omgivelser, uansett hvilket hav det dreier seg om. Det innebærer også i blant visse avvik fra Dvorakskalaen selv over det samme hav. Derfor måles i første rekke lufttrykket og ikke vindhastigheten for å bedømme uværets intensitet. I Atlanteren er for eksempel laveste målte lufttrykk i en tropisk syklon 882 millibar i orkanen Wilma (år 2005). Men den hadde ikke den høyeste vindhastigheten, noe som forklares av at lufttrykket over Det karibiske hav der Wilma under sin mest intensivr fase for frem ved det aktuelle tidpunkt var lavere enn normalt = lavere trykkgradiant, dvs. forskjell mellom lufttrykket i Wilmas øye og orkanens omgivelser.

Laveste målte lufttrykk overhodet (pr 2013) i en tropisk syklon er 870 millibar i tyfonen Tip i 1979. Derimot finnes ingen sikre opplysninger om høyere vindhastighet i noen annen tyfon enn en orkan i Atlanterhavet, noe som primært henger sammen med de ovenfor beskrevne forskjeller i det normale lufttrykket over de to havene. Høyeste offisielt målte middelvindstyrke (i ett minutt) i en tropisk syklon rr 85 m/s (306 km/t). Rekorden deles av Tip, tyfonen Keith, orkanen Allen og orkanen Camille.

Den ekstremt voldsomme tyfonen Haiyan som 7.-8. november 2013 rammet Filippinene beregnes ut fra målinger med Dvorakteknikk å ha hatt en midelvindstyrke på 87 m/s (313 km/t) da uværets sentrum nådde land. Haiyan hadde en målt Dvorakverdi på 8,1, noe som er høyere enn Dvorakskalaens egentlige maksimalverdi på 8,0. Med den ekstremt høye T-verdien som rettesnor kan lufttrykket ha vært så lavt som 858 millibar, noe som i så fall skulle innebære at Haiyan var den mest intensive tropiske syklon som noen sinne er blitt registrert.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 20. november 2013. Besøkt 26. november 2013. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata