Drosjetransport i Mexico

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Bilde tatt av en drosje i Mexico by

I store deler av Mexico blir taxi benyttet som transportmiddel. Det er et varierende utvalg av drosjer. Både priser og standard på bil varierer veldig fra sted til sted.

Mexico By[rediger | rediger kilde]

Mexico by har flere typer drosje. De vanligste er delt inn i gruppene, «Libre», «Sitio» og «Radio».

Libre er en betegnelse på drosjer som kjører rundt i byen uten å være tilknyttet en egen sentral. Dette er de billigste alternativene av drosjer. Et kjennetegn tidligere for disse var bokstaven «L», for «Libre», som man finner først i deres registreringsnummer. Fra 2008 har alle autoriserte drosjer fått nye skilt. De begynner nå med «A». (Uformelt kalt for «autorizado»). «B» har også blitt tatt i bruk.

Sitio er i utgangspunktet tilknyttet en egen sentral og dermed har de også høyere administrasjonskostnader, som fører til høyere takster. De starter fra egne holdeplasser der sentralen holder til. Selv om de er registrert som «Sitio», så hender det at dem operere som «Libre» og plukker opp passasjerer utenom holdeplassen. Et tidligere kjennetegn for «Sitio» var bokstaven «S» først i registreringsnummeret. Fra 2008 har også disse drosjene tatt i bruk nye skilt som begynner med «A» eller «B».

Radio er en type drosjer som har radiokommunikasjon og som man også kan bestille pr. telefon. Dette er ofte litt større biler. Om man har litt bagasje, så er disse å foretrekke. De er også litt dyrere enn «Sitio» og «Libre».

I tillegg til de 3 ovennevnte, finnes det en del andre alternativer i Mexico by. Blant annet, finnes det drosjer som tilbyr faste priser innenfor gitte soner i tilknytning til bussterminaler. Spesielle turistdrosjer i forbindelse til hoteller tilbyr også biler av høyere standard, men også til en mye høyere pris.
Den typiske taxi i Mexico by er av bilmerket Volkswagen Type 1. (Også kalt Boble) men også 4-dørs Nissan Tsuru er veldig populære. Tidligere var drosjene gule. Det ble senere innført «miljøtaxi» med krav til utslipp og dermed ble flesteparten malt grønne. I den senere tid finner man også drosjer som er malt røde og hvite.

Mexico By har hatt store problemer med piratdrosjer hvor passasjerene blir kidnappet. Derfor er det veldig viktig å vise forsiktighet når man skal benytte drosje. Om man skal benytte en drosje direkte fra gaten, bør man gjøre dette på dagtid. De fleste kidnappinger skjer sent nattestid. Dette er fordi f.eks. et bankkort da kan brukes de nærmeste dagene. Når man setter deg inn i en taxi, må man passe på at man føler seg komfortabel med situasjonen. Om magefølelsen forteller noe annet, så bør man ta en annen drosje.

Forskjeller mellom autoriserte og uautoriserte drosjer i Mexico by[rediger | rediger kilde]

Illustrasjon av en autorisert taxi i México by

På den første illustrasjonen til høyre kan man se hvordan man kan kjenne igjen en autorisert drosje i Mexico by. Øverst til venstre på den første illustrasjonen er det et identitetskort for en godkjent sjåfør. Til høyre for dette viser man hvordan bilen skal merkes på siden. Deretter skal samme merking finnes på taket. Drosjens skilt skal ha samme nummer som resten av merkingen og dette skiltet skal være utstedt offisielt. Det finnes over 100 000 registrerte drosjer i Mexico By. Tidligere har det vært et stort problem at førere av piratdrosjer har kidnappet og ranet sine passasjerer.

Illustrasjon av en typisk pirat-taxi i México By.

Neste illustrasjon til høyre viser typiske trekk ved piratdrosjer. Drosjen er forsøkt malt så lik som mulig en godkjent taxi for å lure kunden. Det mangler nummer eller numrene stemmer ikke overens. Skiltet er ikke et offisielt utstedt med løyve for drosjekjøring. Papirene til føreren er ikke offisielt utstedt og mangler stempler og godkjent fotografi. En annen viktig sak man bør merke seg er at det ofte ikke er taksameter i en pirattaxi. Alle autoriserte drosjer i Mexico By er påkrevd å benytte takstometer.

Cancún[rediger | rediger kilde]

Cancún er et av stedene i México hvor det er dyrest å benytte seg av drosje. I hotellsonene finnes det et direktiv om priser per sone. Det står skrevet priser ved de fleste hoteller. I sentrum av Cancún er det billigere å ta drosje enn i hotellsonene.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]