Diskusjon:Selfors

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Bra artikkel! Trenger bilder nå ;)--SnowyM 19. nov 2006 kl. 16:12 (CET)

Noen slettet (uten varsel) artikkelen om Utigården, noe jeg oppfatter som vandalisme. Jeg berget innholdet (et dagsarbeid) og overførte det tilbake til hoved-artikkelen. Ranværing 21. nov 2006 kl. 22:37 (CET)

Uleksikalsk artikkel[rediger kilde]

Denne artikkelen har ikke en leksikalsk form, slik den er etablert på Wikipedia. Vi skriver ikke gardssoge eller ettesoge, hvis ikke garden eller etten er av leksikalsk interesse. I disse tilfellene bør artikkelen følge våre vanlige normer for formatering og innhold Hvis en ønsker å endre innhold og form vesentlig fra etablert praksis bør en ta en diskusjon om dette på Tinget. — Jeblad 23. nov 2006 kl. 00:05 (CET)

  • Før industrisamfunnet fremvekst etter 1945, var Selfors - liksom andre forsteder til Mo i Rana - et samfunn som livnærte seg av jordbruk, fiske og båtbygging. Det er en del av tettstedets historie. Dette gjelder også andre forsteder. Historie hører hjemme i ethvert leksikon. Historien frem til idag har jeg ennå ikke vært istand til å fullføre _alene_ pga arbeidsmengden og en stress-fylt jobbsituasjon. Gårdshistorien _er_ en del av stedets historie. Dette er heller _ikke_ en ætte-saga, for slektsforskere. Person-navnene henger nøye sammen med historien til _andre_ tettsteder omkring Mo i Rana - f.eks. Gruben og Ytteren. Stedets historie er en del av en større helhet. Hva mener du med "normer for formatering"? Jeg er ny på Wikipedia. — Ranværing 23. nov 2006 kl. 01:45 (CET)
Ranværing har gjort et imponerende arbeid, men artikkelen er problematisk og Jeblad har et poeng ved at den skiller seg sterkt ut fra våre øvrige artikler. Den har sterkt preg av bygdebok, og ikke en leksikonartikkel. Jeg har selv vokst opp på Selfors og gikk på Selfors skole til femte klasse, men selv jeg synes at detaljnivået her går hinsides almen interesse. Dette er ikke ment som en kritikk av den innstas og forskning som Ranværing har gjort, men på at artikkelen ikke svarer til våre forventninger på hva en Wikipedia-artikkel skal være. Detaljnivået på gårdsbrukere krever spesiell interesse, og denne informasjonen blir det amerikanerne kaller for information overflow og i steden for sammenheng blir resultatet det motsatte: man ser ikke skogen for bare trær. Jeg er uenig at man ikke kan forstå stedets historie uten alle og tilsynelatende samtlige eksisterende navn på historiske gårdbrukere blir nevnt. Artikkelen er tjent med å bli konsentrert betydelig.
Jeg verger meg for å skrive dette for det siste jeg ønsker å ta motet fra en ivrig og svært lovende Wikipedia-skribent. --Finn Bjørklid 23. nov 2006 kl. 02:48 (CET)
Jeg deler Finns vurderinger her. Jeg lurer på om ikke Wikisource vil være det rette stedet for dette utmerkede materialet!? --MHaugen 23. nov 2006 kl. 12:24 (CET)
Jeg isolerte detaljene i egne artikler. Så ble jeg tvunget til avbryte arbeidet, være sjåfør og kjøre noen til lege. Når jeg så kommer tilbake, hadde noen slettet alt jeg hadde skrevet - og kalt det "slektsforskning". "Slektsforksning" er det ikke. For å berge materialet følte jeg meg tvunget til å tilbakeføre det til hovedartikkelen. Dette er trist. -- Ranværing 23. nov 2006 kl. 14:29 (CET)
Hei, Ranværing. Dette er overflow enten du legger det i denne artikkelen om Selfors, eller i andre artikler. Wikipedia har ingen andre artikler på dette detaljgeografiske og -biografiske nivået, og noen av oss ønsker tilsynelatende heller ikke å ha det. Da kan vårt søsterprosjekt Wikisource være et alternativ, som jeg vil oppfordre deg til å vurdere nærmere.
Dette må nok kalles slektsforskning selv om du ikke selv er i slekt med noen av dem. Det du skriver tilsvarer en sjanger som på norsk er kjent som gårds- og slektshistorie, med opplysninger om brukene, eierne og familiene deres. Det jeg er mest nysgerrig på, er om du henter ut opplysningene fra ei trykt bygdebok, eller om du skriver originalt stoff i mangel av ei bygdebok?
Beste hilsner! --MHaugen 23. nov 2006 kl. 16:02 (CET)
Uten å endre prosjektets målsetting og grunnleggende retningslinjer så er det ikke mulig å ha slektsforskning i Wikipedia. Den mest grunnleggende føringen som en bryter er no original research, dernest får en problemer med manglende notabilitet, information overflow, og en serie andre problemer. Hvis det er interesse for det så vil jeg foreslå at en starter en bok på Wikibooks under tittelen Bygdebok for Selfors eller et lignende geografisk begrenset område. Det vil da være uproblematisk å lenke til dette prosjektet. Slektsforskning er forøvrig slektsforskning uavhengig av om en selv er i slekt med personene eller ikke. Forøvrig (II) var det jeg som slettet og la tilbake Utigarden på Selfors. — Jeblad 23. nov 2006 kl. 17:12 (CET)
Bra. Det finnes altså noe som heter Wikibooks. Endelig fikk jeg svar på hva som er riktig, uten å bare kritiseres for hva som er galt. Jeg er uerfaren på Wikipedia. Det som jeg har skrevet er ikke grunnforskning. Forøvrig holder jeg fast på at omtaler av personer ikke er slektsforkning. Man forstår ikke opprinnelsen til gatenavnet "Skipper Nilsens gate" uten å vite om skipperen som drev handel med Bergen. Vi kan ikke skille historie fra personer, når de er en del av den. --Ranværing 23. nov 2006 kl. 16:59 (CET)
Det er åpenbart for alle at du er ekstremt kunnskapsrik, og vet nesten litt for mye. Heng deg nå ikke opp i ordet «slektsforskning». Hva som er klart er detaljnivået overstiger hva en beskrivelse av Selfors kan ha. Jeg synes du skal ta oppfordringen om å flytte detaljene til Wikibooks, men også at du lager en generell beskrivelse av Selfors. --Finn Bjørklid 29. nov 2006 kl. 00:33 (CET)

Aslak Bolts jordebok[rediger kilde]

Lesningen av Aslak Bolts jordebok er problematisk. Den Selforsen som er nevnt her befinner seg kanskje ikke i Rana, men i Vefsn. Videre er utlegningen av teksten uklar. Det som står om Selfors (i tillegg til at den betaler et halvt spann i landskyld) er at 1/4 av gården ligger øde. Jeg har tatt bort påstanden om at navnet Selfors er svensk. Det er rett og slett sprøyt. HKjelen

Svenske stedsnavn[rediger kilde]

Mo i Rana hadde omfattende handel med Sverige ifm nødsårene i Sverige i 1860-årene. Av den grunn ble f.eks. posthuset på Umbukta opprettet. Før den tid går flyttet folk fra Sverige siden tidlig på 1600-tallet, og endog tidligere. Det er derfor naturlig å finne svenske stedsnavn i Rana. Tidlig innflytting fra Jämtland har i så måte gjenspeilet seg i stedsnavn som Jamtlia. Kan ikke se at det er sprøyt å kalle "fors" svensk. Lenger opp i Ranelva finnes Rein-forsen og Købb-forsen, der Købbe betyr sel. På norsk heter det foss. Og sel ble ikke kalt "sel" i lokal dialekt, men "købbe" (kobbe). --::Ranværing 3. mai 2007 kl. 18:07 (CET)

På ranværing heter det fors, ikke foss! Språk og dialektgrenser følger ikke alltid landegrenser, og ranværingsdialekten har helt sikkert språktrekk som også finnes i gamle nordsvenske dialekter, men dette skyldes ikke nødvendigvis språklig påvirkning fra nyere tid. Både Jamtlia og Reinforsen er i høyeste grad norske navn, selv om det første også sier noe om svenske tilflyttere. HKJ

Fors er dialekt i Rana. Vi finner stedsnavnene Rein-forsen, Stor-fors-hei m.m. Men det beviser ikke at navneformen er norsk. Det finnes f.eks. svenske ord i dialekten i Saltdal og Fauske. Hva som er klart er at Rana utgjør en "lomme" mellom Vefsn og Salten, ikke bare med hensyn til "fors", men også med hensyn til kløyvd infinitiv: Vi har ikke alltid den -a endingen som nynorsk-folket gjerne tilskriver oss, men ofte endingen -e. "Å vær-e". Vi kan ikke stikke under en stol at samkvemet mellom Rana og Sverige ifm handel og innflytting/utflytting var omfattende. --::Ranværing 20. juli 2007 kl. 03:43 (CET)

Jeg er selvfølgelig klar over at handelen over grensen har vært (og er) omfattende. Jeg er også enig i at Rana språklig sett er en "lomme". Den kløyvde infinitiven er et østnorsk trekk i den gamle ranværingsdialekten og er sannsynligvis svært gammelt. I gamle jamvektsord har ranværingsdialekta a-ending, ikke e-ending! Det heter "å vara" (eventuelt "varæ" i Sør-Rana/Hemnes), ikke "være". Andre eksempler: å snøva, prata, kava, søva, løva mm. (A-ending finnes også i noen hannkjønnssubstantiver: "ein hara"). E-ending er kun bevart i infinitiver med j i stammen: å belje, hesje, herje osv. Overvektsord er ellers apokoperte i ranværing: å hiv, å bit, å riv. Et slikt system kan ikke skyldes lån fra svensk. Språk låner gjerne ord fra andre språk, men ikke et grammatisk system. Når det gjelder stedsnavnene Selfors, Reinforsen og Købbforsen gir det uansett liten mening å si at navnene er svenske, stedene ligger i det vi må kalle norsk språkområde og navnene brukes i dag (og har vært brukt i flere hundre år) av norskspråklige. Men det er kanskje mulig å si at dialektgrensene historisk sett ikke har fulgt dagens riksgrense. At det heter "fors" både på ranværing og i svenske dialekter skyldes sikkert ikke lån (i samme forstand som vi i dag låner ord fra engelsk og i seinmiddelalderen lånte ord fra tysk), men en felles språkutvikling i disse områdene. --HKjelen 20. jul 2007 kl. 19:38 (CEST)

Grensen mellom Norge og Sverige ble fastsatt på 1700-tallet. Mye av det vi nå kaller Sverige, var en del av Norge og Rana. --Ranværing 23. sep 2007 kl. 02:18 (CET)

Selforsætten[rediger kilde]

Hvor i alle dager er omtalen av Selforsætten, en av de fremste stormannsslekter/«lavadelsslekter» på Helgeland?

Opplysninger om at en gård e.l. er vært stormannssete og som sådant et viktig og betydelig sted i området, anser jeg som grunnleggende for forståelsen av gården. Hvorfor er dette blitt fjernet? Er det dette som noen ovenfor kaller 'gårdbrukere' og 'ættesoge'?

--- Aaemn784 18. mar 2011 kl. 08:35 (CET)

Shell/Hydro[rediger kilde]

Det står omtalt en bensinstasjon to ganger. Ut fra sammenhengen ser det ut til å være samme bensinstasjon som er omtalt, men ene gangen som en shell-stasjon, og andre gangen som en hydro texaco. Jeg mener stasjonskjeden med fordel ikke trenger stå oppført, men dersom den likevel skal stå, bør det være et navn og det riktige navnet i så måte. Grrahnbahr 13. jun 2011 kl. 17:17 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 3 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Selfors. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 4. aug. 2017 kl. 03:36 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Selfors. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 3. jun. 2018 kl. 19:32 (CEST)