Diskusjon:Russlands invasjon av Ukraina 2022

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Arkiver

Transnitria[rediger kilde]

Setningen om at russiske soldater i Transnitria mobiliserte i april 2022, bør oppdateres/utdypes. Har vært relativt rolig på den fronten.Znuddel (diskusjon) 7. jan. 2023 kl. 18:24 (CET)Svar[svar]

Antallet Leopard-stridsvogner i Europa[rediger kilde]

Oppramsingen av antallet stridsvogner, til og med fordelt på land, har vel ikke så meget med Ukrainakonflikten å gjøre? Kanskje et samlet tall for å vise potensialet, men neppe fordelt på land. Artikkelen er meget stor og blir stadig større. Da kan det være grunn til å beskjære i tide. Trygve Nodeland (diskusjon) 15. feb. 2023 kl. 11:25 (CET)Svar[svar]

Artikkelen i DN poengterte dette antallet i en kommentarartikkel om våpenstøtte til Ukraina, nettopp for å vise potensialet. Relevans av opplysningene fremgår altså av omtale mht situasjonen på slagmarken. Kan evt flyttes til artikkel om Leopard 2. Vennlig hilsen Erik d.y. 15. feb. 2023 kl. 11:40 (CET)Svar[svar]
Det er nettopp plasseringen av opplysningene jeg tenker på. Jeg synes det er en god ide å flytte oppstillingen til artikkelen om Leopard 2. DN har ikke fordelen av Wikipedias lenkesystem! Trygve Nodeland (diskusjon) 15. feb. 2023 kl. 12:56 (CET)Svar[svar]
Fikset Vennlig hilsen Erik d.y. 15. feb. 2023 kl. 14:00 (CET)Svar[svar]

Ta et Nansenprogram[rediger kilde]

Regjeringens langsiktige program for støtte til Ukraina kalles altså Nansen-programmet for Ukraina. Det er da noe annet enn Havforskningsinstituttets langsiktige utviklingsprogram Nansenprogrammet (for hele verden) som det vises til i denne artikkelen: FF «Dr. Fridtjof Nansen» (2017). Trygve Nodeland (diskusjon) 16. feb. 2023 kl. 16:05 (CET)Svar[svar]

Tapstall[rediger kilde]

Begrepet "tapstall" ("casualties") er litt vrient fordi det virker som kildene tildels inkluderer sårede. Det bør presiseres om dette er drepte. jfr [1] Vennlig hilsen Erik d.y. 18. feb. 2023 kl. 16:20 (CET)Svar[svar]

Enig. Trygve Nodeland (diskusjon) 18. feb. 2023 kl. 17:33 (CET)Svar[svar]
Enig. "Tapstall" er for vagt. Man bør være mer konkret og presis. Omkomne (KIA) er et temmelig presist begrep. "Drepte og savnede" er også brukbart, og er relevant siden russerne ofte hevder at personer er "savnede" for å slippe å betale ut erstatning til de etterlatte. "Sårede" er nesten umulig å bruke, siden det vil være vanskelig å vite hvor stort et skrubbsår skal være eller hvor alvorlig en forstuing eller frostskade skal være før en person er "såret".
Det er bred enighet om at flere russere enn ukrainere har blitt drept. Påstanden i artikkelen om "omlag 150 000 på hver side" (uten referanse) virker merkelig, og i sammenheng med påfølgende setning virker det som om Wikipedia-forfattere ser på seg selv som om de har mer kunnskap enn de vestlige etterretningstjenestene. Dette framstår også som merkelig.
Påstandene fra Ukraina om antall omkomne russere er omdiskuterte, men jeg kjenner ikke til noe bedre estimat. Estimatene fra vestlige etterretningstjenester er lite konsistente. Estimater for antall omkomne på ukrainsk side er usikkerheten enda mye større.
Joreberg (diskusjon) 25. apr. 2023 kl. 21:13 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Russlands invasjon av Ukraina 2022. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 15. mar. 2023 kl. 22:52 (CET)Svar[svar]

Endring av navn på artikkelen?[rediger kilde]

Engelske Wikpedia har tatt bort "2022" fra navnet på tilsvarende artikkel. Hva er de ti viktigste grunnene til at ikke vi bør gjøre det samme? Joreberg (diskusjon) 25. apr. 2023 kl. 20:32 (CEST)Svar[svar]

"Støttet av"?[rediger kilde]

NATO støtter ikke Ukraina, siden Serbia eller Ungarn kan tenkes å nedlegge veto. Derimot får Ukraina støtte av mange NATO-land. Man bør dermed ta bort NATO fra "støttet av", og istedet ramse opp landene som faktisk støtte Ukraina.

Hvis Sverige skal føres opp som støtte for Ukraina, er vel det i egenskap av våpenleverandør? Da må vel Iran føres opp som støtte til Russland?

Hvis NATO-land ansees å støtte Ukraina, gjelder vel det samme for Australia, Japan og New Zealand? Sør-Korea har også gitt økonomisk støtte. Joreberg (diskusjon) 25. apr. 2023 kl. 20:44 (CEST)Svar[svar]

Ja det er en viktig presisering. Skal vi si at NATO som enhet støtter Ukraina trengs et felles vedtak eller noe, kilde til dette? Den fysiske støtten (våpen) kommer vel fra enkeltland. Stoltenberg var jo i en tidligere fase av krigen nøye med å ikke reise til Kyiv for å ikke gi Putin grunnlag for å påstå at NATO var en del av konflikten. Vennlig hilsen Erik d.y. 25. apr. 2023 kl. 20:50 (CEST)Svar[svar]
Jeg skjulte disse punktene fordi det blir for upresist. "Støtte" kan være så mangt, men NATO er definitivt ikke å anse som part i krigen. Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2023 kl. 16:56 (CEST)Svar[svar]
Belarus' støtte til Russland er presisert i en fotnote, så den er innafor selv om det også er en gråsone. Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2023 kl. 16:57 (CEST)Svar[svar]

"Styrker"?[rediger kilde]

Artikkelen påstår, uten referanse, at 2500 soldater fra USA deltar. Det er merkelig å bruke det amerikanske flagget her; eventuelle amerikanske frivillige deltar IKKE under amerikansk flagg. Hvis man skal ramse opp land hvor det kommer frivillige fra, vil det bli en veldig lang liste, inkludert Tsjetsjenia på russisk side og veldig mange euopeiske land på Ukrainas side. Dette virker uhensiktsmessig. Stammer denne oppføringen av "amerikanske styrker" fra enda en anti-amerikansk wikipedianer? Joreberg (diskusjon) 25. apr. 2023 kl. 20:50 (CEST)Svar[svar]

Dersom det siktes til antatt frivillige som kjemper i ukrainsk uniform er det ikke riktig å si at disse representerer USA. Det finnes jo også norske frivillig på begge sider, såvidt jeg har forstått nyhetsmeldingene, og formodentlig fra flere land. Det siktes vel ikke til amerikanske soldater som driver opplæring og etterretning? Vennlig hilsen Erik d.y. 25. apr. 2023 kl. 20:54 (CEST)Svar[svar]
At du, som svært erfaren wikipedianer, spør om hva som siktes til, er vel et tegn på at det er noe som skurrer her :-) Jeg foreslår at den uklare, udokumenterte påstanden om 2500 amerikanere tas bort. Joreberg (diskusjon) 25. apr. 2023 kl. 21:26 (CEST)Svar[svar]

Artikkelen hevder at "Russlands invasjon av Ukraina startet tidlig om morgenen 24. februar 2022, da Russland angrep Ukraina fra flere grenseavsnitt." Det er merkelig at det ikke her nevnes at angrepet bare var en oppskalering av Russlands mangeårige krigføring mot Ukraina fra 2014. Joreberg (diskusjon) 25. apr. 2023 kl. 20:53 (CEST)Svar[svar]

Det mener jeg er en nokså riktig oppsummering, dette var den "offisielle" og store invasjonen og datoen 24. februar 2022 blir stående i historien. Bakgrunn i okkupasjon av Krim og støtte til Donbas-"opprørere" kan (bør) nevnes lenger ned i ingressen, men være nøye med kilder på slikt så unngår vi tolkninger og synteser fra eget perspektiv. Vennlig hilsen Erik d.y. 25. apr. 2023 kl. 20:59 (CEST)Svar[svar]
Å omtale de russiske styrkene som har angrepet Donbas i så mange år som "opprørere" er en grov feil, også om man setter dem i anførselstegn. Angrepene mot Donbas ble startet av russeren Igor Girkin og hans russiske militiastyrker i april 2014, og i august 2014 kom den ordinære russiske hæren med i angrepene. Joreberg (diskusjon) 25. apr. 2023 kl. 21:19 (CEST)Svar[svar]
Ja det er godt dokumentert at det er "opprørere" (med anførsel), men ikke offisiell russisk deltakelse. Men vi bør ikke pushe disse poengene, det blir lett POV. Vennlig hilsen Erik d.y. 25. apr. 2023 kl. 21:29 (CEST)Svar[svar]
I nyhetene brukes blant annet formuleringer av typen "eskalerte krigen som hadde vart siden 2014 og gikk til fullskala invasjon". Det er viktig at artikkelen sier tydelig at det som skjedde 24. februar 2022 ikke bare var en opptrapping. Vennlig hilsen Erik d.y. 30. apr. 2023 kl. 16:49 (CEST)Svar[svar]

Støttes av EU OG Sverige?[rediger kilde]

EU og Sverige står listet under stridende parter uten nærmere presisering. Ikke ok slik det står. Hilsen Erik d.y. 17. mai 2023 kl. 09:25 (CEST)Svar[svar]

Jeg tok de ut. Stridende parter utover Russland/Ukraina kan heller omtales i hovedtekst. Der er noe herk med alt mulig mellom himmel og jord som skal presses inn i disse infoboksene. Dette har det vært bråk rundt i flere år - i en rekke andre bokser for militære konflikter.--Ezzex (diskusjon) 17. mai 2023 kl. 12:34 (CEST)Svar[svar]

Ingressen[rediger kilde]

Min påstand er at i stort sett alle artikler er det ingressen som blir lest, og knapt mer. Følgelig bør ingressen være bra. Slik ingressen er nå, mener jeg den har store mangler. Ingressen på tilsvarende artikkel på engelskspråklig Wikipedia er vesentlig bedre. Gitt at det er en større språkversjon, er det grunn til å anta at den også vil forbli bedre.

Dersom det er interesse for det, kan jeg påta meg å oversette ingressen fra den engelskspråklige artikkelen i sin helhet, og kontinuerlig oppdatere den fra samme. Dersom det forslaget tas til følge, vil vi altså til enhver tid ha en ingress, tilsvarende den på engelskspråklig Wikipedia, i praksis altså en kopi av den. Hvis ingen er mot innen én uke, anser jeg det som aksept. Om én langvarig, registrert bidragsyter er mot, så faller forslaget. Ulflarsen (diskusjon) 10. jun. 2023 kl. 19:45 (CEST)Svar[svar]

Bra initiativ, Ulf. Oppsummering og oversikt trengs for denne artikkelen. Bare et lite forbehold: Bør kanskje sjekke at ingressen har dekning i "vår" kildebelagte brødtekst. Hilsen Erik d.y. 10. jun. 2023 kl. 19:51 (CEST)Svar[svar]
Til Erik d.y.: Det vil jeg etter beste evne forsøke å sikre dekning for, om forslaget aksepteres. Ulflarsen (diskusjon) 10. jun. 2023 kl. 20:20 (CEST)Svar[svar]
👍God plan Hilsen Erik d.y. 10. jun. 2023 kl. 20:29 (CEST)Svar[svar]

Nå har jeg foretatt første totale oversettelse av ingressen fra tilsvarende artikkel på engelsk (se denne diffen). Jeg har tatt med noen setninger fra foregående versjon (som moral og tapstall), og med ujevne mellomrom har jeg tenkt å følge opp denne ingressen. Ulflarsen (diskusjon) 17. jun. 2023 kl. 20:25 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Russlands invasjon av Ukraina 2022. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 1. nov. 2023 kl. 18:02 (CET)Svar[svar]