Diskusjon:Røyking

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Arkiver

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 3 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Røyking. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 3. aug. 2017 kl. 22:41 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Røyking. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 21. jan. 2018 kl. 18:54 (CET)

Bykle[rediger kilde]

Hvordan får man det til at Bykle ligger i Telemark og ikke i Setesdalen?? Linken fra bildeteksten viser i alle fall til artikkelen om Bykle i Setesdal. Det burde derfor etter mitt syn være innlysende at det skal stå Setesdal og ikke Telemark. Jeg rettet dette en gang i vår, og det ville være hyggelig å få en forklaring på hvorfor rettelsen straks ble rettet tilbake.

Med hilsen Ingvar Åberge Dette usignerte innlegget ble skrevet av 93.94.15.172 (diskusjon · bidrag) 18. apr. 2018 kl. 17:26 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)

Det ser ut til at artikkelen hadde en god del vandalisme rundt tiden du gjorde endringen din. Det har nok ført til at din legitime endring røk med i en av tilbakestillingene ifb. med fjerning av vandalisme fra artikkelen. Jeg har satt tilbake endringen din nå. TommyG (d^b) 2. sep. 2018 kl. 18:05 (CEST)
@Toreau: har du låst denne artikkelen på en versjon som forteller leseren at Bykle ligger i Telemark fylke? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 2. sep. 2018 kl. 19:06 (CEST)
Beklager at endringen din igjen har blitt fjernet. Det ser dessverre ut til at enkelte bidragsytere ikke evner å innse at de tar feil. Når de da også missbruker sin administratorrolle til å låse artikkelen for redigeringer så er det dessverre ikke så mye mer jeg får gjort. TommyG (d^b) 2. sep. 2018 kl. 19:34 (CEST)
Mange takk for svaret. Man kunne selvfølgelig også ha sagt Bykle i Agder, men Setesdal er i denne sammenhengen minst like presist. Dette usignerte innlegget ble skrevet av 85.220.59.157 (diskusjon · bidrag) 3. sep. 2018 kl. 01:07 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)

Behov for oppstramming av artikkelen[rediger kilde]

Det fremgår av diskusjonen som har vært rundt denne artikkelen at temaet er så følelsesladet at det er vanskelig å opprettholde leksikalsk objektivitet. Det som er særlig viktig i en leksikalsk artikkel er å benytte klart og presist språk og entydige definisjoner. Dette vil oftest kunne rydde opp i følelsesladede uenigheter som kommer av at folk tolker teksten på ulike måter. Når temaet er røyking er dette særlig viktig, fordi det verserer så mange upresise opplysninger ellers på nettet og i massemedia. Wikipedia burde kunne være et korrektiv til dette.

Først om definisjoner. Når folk i dagligtale snakker om røyking, siktes det normalt til sigarettrøyking, som også er den vanligste formen for røyking i dag. Dagligtalens upresise språkbruk bør likevel ikke gli ureflektert inn i Wikipedia-artikkelen. Dersom man vil skrive en artikkel om sigarettrøyking, som på visse måter hadde vært vel så ryddig som en samlet artikkel om røyking, så er det for eksempel en selvfølge at overskriften på artikkelen er nettopp sigarettrøyking.

For å ta det systematisk, så er sigarettrøyking et spesialtilfelle av tobakksrøyking, som igjen er et spesialtilfelle av tobakksbruk. Man kan derfor selvfølgelig ikke dra generelle slutninger om tobakkens farlighet ut fra den viten man har om sigarettrøykingens farlighet, selv om nettopp dette gjøres mange steder i samfunnet.

Videre er artikkelen lagt opp slik at den i prinsippet omfatter alle former for inntak ("administrering") av kjemiske stoffer via røyk. Dette er sannsynligvis et lite heldig valg, da det gjør definisjonen av artikkelens tema uhensiktsmessig vid. Men siden artikkelen nå er skrevet slik den er, så må man altså ha klart for seg at sigarettrøyking (fremdeles) er et spesialtilfelle av tobakksrøyking og at tobakksrøyking er et spesialtilfelle av røyking i den betydning av ordet som her er benyttet.

Når det gjelde ordet "nytelsesmiddel", som har vært mye diskutert, så er det lang tradisjon for å definere tobakk som et nytelsesmiddel. Man skiller da mellom næringsmidler, nytelsesmidler og rusmidler. De tradisjonelle nytelsesmidlene i moderne vestlig kultur er kaffe, te, kakao og tobakk. Alkohol er derimot et rusmiddel. Sukker kunne trolig ha vert definert som nytelsesmiddel, men er definert som et næringsmiddel. Artikkelen her blir noe rotete fordi den prøver å omhandle både røyking av nytelsesmidlet tobakk og rusmidler som kokain, hasj og heroin. Under alle omstendigheter vil det være feil å kalle selve røykingen et nytelsesmiddel. Røyking er en metode for å innta nytelsesmidlet tobakk. Her er artikkelen på nåværende tidspunkt ryddig i begrepsbruken. Når det gjelder selve spørsmålet om røyking av tobakk rent faktisk utgjør noen kilde til nytelse, så må det vel kunne sies at det finnes en mengde personlige vitnesbyrd fra røykere som bekrefter dette, både på nettet og andre steder. På samme tid finnes det også mange uttalelser fra røykere som ikke opplever det slik. Om en del brukere av et nytelsesmiddel ikke opplever bruken som en nytelse, endrer det i prinsippet likevel ikke det faktum at preparatet som blir brukt er et nytelsesmiddel. (Med dette er det også sagt at Wikipedias artikkel om nytelsesmidler bør ryddes opp i.)

Et annet viktig spørsmål er hvordan man teknisk sett definerer ordet "røyking". Her er det definert som inhalering (innånding i lungene) av røyk. Det bør likevel bemerkes at dette ikke er den eneste måten å røyke tobakk på. Det er heller ikke den måten som historisk sett har vært mest utbredt. Dette fører til en inkonsekvens når man andre steder kan lese for eksempel at piperøyk normalt sett ikke blir inhalert. Også engelsk Wikipedia definerer røyking som inhalering av røyk, på tross av at det finnes en lang og fremdeles høyst levende tradisjon for å røyke tobakk uten å inhalere røyken. På tysk Wikipedia har de løst dette problemet ved å definere røyking som inhalering, men samtidig sier de at piper og sigarer normalt sett ikke blir røykt, men puffet ("zu pfaffen"). Dette medfører likevel på samme tid at man forsøker å gjennomføre en begrepsdefinisjon som hverken er historisk korrekt eller samsvarer med vanlig språkbruk. Både historisk og den dag i dag snakker man om å røyke pipe eller sigar, og det gjør man også på tysk. Ellers er ordet "dampe" nevnt over. Det har til dels blitt brukt om pipe- og sigarrøyking, men mest som et kjælenavn eller sleng, på linje med "å puffe". I formelle sammenhenger har det vanlige order vært røyke.

Når det er snakk om røyking av andre preparater enn tobakk, ser det stort sett ut til at inhalering av røyken er nødvendig for å ta opp virkestoffene i blodet. Man kan derfor gå ut fra at i disse tilfellene er definisjonen av røyking som inhalering riktig. Når det derimot gjelder nikotin, er dette stoffet også mulig å ta opp via slimhinnene i munnen, og det var dette som lenge var hovedprinsippet for tobakksrøyking. Inhalering også av tobakksrøyken kom til den vestlige verden i hovedsak ved innføringen av sigarettrøykingen. I India og Midt-Østen, der vannpipen har lang tradisjon har trolig inhalering av røyk vært praktisert lenger, siden vannpiper stort sett er beregnet for røyking ved inhalering av røyken.

Når det gjelder de objektive fakta som man gjerne søker til et leksikon for å få tak i, så er artikkelen veldig lite konkret når det gjelder den kjemiske sammensetningen av tobakksrøyk. Her blir det vist til en generell artikkel om røyk, men denne er, på samme måte som de fleste treff man finner på nettet om temaet, spesifikt innrettet mot røyk fra branner og sier forholdsvis lite generelt om røyk og svært lite om tobakksrøyk. I den grad man vil gi objektive opplysninger og la leseren selv vurdere om røyking er helseskadelig eller ikke, er en gjennomgang av røykens kjemiske sammensetning noen av de mest relevante fakta man kan komme opp med.

Med hilsen, Ingvar Åberge Dette usignerte innlegget ble skrevet av 85.220.59.157 (diskusjon · bidrag) 3. sep. 2018 kl. 03:06 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)

Enig i at røyking blir for vidt for en artikkel som primært handler om røyking av tobakk. Kanskje skille tobakksrøyking ut i en egen artikkel? - Soulkeeper (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 09:31 (CEST)
Bedre å skille ut røyking av narkotiske stoffer siden 99 % automatisk vil tenke på røyking av tobakk når de hører-leser ordet røyking. Og artikler skal vel ligge der folk flest forventer å finne dem.--Ezzex (diskusjon) 3. sep. 2018 kl. 21:23 (CEST)
Siden Ezzex fremdeles er med oss: Jeg ser at du tidligere har uttrykt skepsis til en del av den offisielle sannheten om hvor farlig (sigarett-)røyking er. Dette er en lignende posisjon som jeg har i klimadebatten, så jeg forstår din situasjon, selv om jeg ikke helt er enig med deg når det gjelder røyking. Problemet for oss som har avvikende synspunkter i spørsmål der myndighetene har veldig sterke meninger, enten som i ditt tilfelle når det gjelder røyking eller som i mitt tilfelle når det gjelder klima, er at vi nok ikke kan regne med å få leksikonartiklene helt slik vi ønsker dem. Men jeg skal være med deg på at en del av antirøykeargumentasjonen som finnes på nettet er hakket vel følelsesladet, at ting ikke alltid settes i riktig perspektiv og at ikke alle argumenter er 100% logisk stringente.
Jeg kan også gi en liten kommentar til den debatten som gikk omkring kategoriseringen av artikkelen, der det virker som at i en periode stod det nytelsesmiddel i overskriften, for å skille tobakksrøyking fra for eksempel røyking av mat. Nå har man løst dette problemet ved ikke å ha noen tilleggskategorisering av herværende artikkel. Jeg vil bare si at uvane kunne ha vært en alternativ kategorisering, og det ville ha vært omtrent like leksikalsk som nytelsesmiddel. - Ingvar Åberge Dette usignerte innlegget ble skrevet av 85.220.59.157 (diskusjon · bidrag) 4. sep. 2018 kl. 23:50 (CEST) (Husk å signere dine innlegg!)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Røyking. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 27. apr. 2019 kl. 05:32 (CEST)