Diskusjon:Offentlige anskaffelser

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Forklaringer på de ulike typene anskaffelsesprosedyrer?[rediger kilde]

Ref: Wikipedia orakelet
Hei, Jeg skulle gjerne hatt gode beskrivelser/forklaringer på de ulike typene anskaffelsesprosedyrer også her på wiki:

Åpen anbudskonkurranse[rediger kilde]

En åpen anbudskonkurranse innebærer at alle interesserte leverandører har anledning til å gi tilbud. I en begrenset anbudskonkurranse kan alle interesserte leverandører levere en forespørsel om å få delta i konkurransen, men bare de leverandørene som blir invitert av oppdragsgiveren, får gi tilbud. Oppdragsgiveren må enten invitere alle de leverandørene som oppfyller kvalifikasjonskravene som er satt for å delta i konkurransen, eller foreta en utvelgelse blant de kvalifiserte.

Konkurransepreget dialog
Forhandlet - Ett trinns
Begrenset anbudskonkurranse
Konkurranse med forhandling

mvh Tone

Har forsøkt å sette det opp nedenfor, men er usikker om det er for enkelt. Nesten alt står i ingressen her er det sortert på en annen måte. Hvis vi velger denne bør ingressen omskrives. (Må også justere linkene som ikke fungerer helt som de skal) mvh WZ 19. jul 2010 kl. 09:10 (CEST)

Konkurranseformene[rediger kilde]

Det er to sektorer innen offentlige anskaffelser med forskjellige regler:

 • Klassisk sektor som er oppdragsgivere i stat, fylke og kommune. Organer som i hovedsak er finansiert av myndigheter eller hvis forvaltning er underlagt slike myndigheters kontroll.[1]
 • Forsyningssektoren som er oppdragsgivere i offentlig virksomhet og privat virksomhet med konsesjon, innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon.[1][2]

Konkurranseformene er delt i to forskjellige hovedformer: Konkurranser med og uten forhandlingsforbud.

Konkurranser med forhandlingsforbud[rediger kilde]

Tilbud Behandling hos oppdragsgiver Avtale


Forbudt: Forhandlingsforbudet[3][4]
Tillatt: * Avklaringer
* Suppleringer
* Vurderinger

Anbudskonkurranse[rediger kilde]

 • Over EØS-terskelverdiene: Må normalt bruke anbudskonkurranse.
 • Under EØS-terskelverdiene, men over nasjonale terskelverdiene: Kan velge fritt mellom anbudskonkurranser og forhandlet prosedyre.
 • Under nasjonale terskelverdier: Ikke plikt til å arrangere kunngjorte konkurranser.

Dynamiske innkjøpsordninger[rediger kilde]

En dynamisk innkjøpsordning[5] er en elektronisk prosess som brukes til å anskaffe standardiserte leveranser. Anvendelse ved kjøp av kontorekvisita, gjentatte anskaffelser, når det er mange leverandører og ved løpende testing av markedet. Kontraktene varer normalt i fire år. Nye leverandører kan søke om å bli med i ordningen.[6]

Konkurranser uten forhandlingsforbud[rediger kilde]

Tilbud Forhandlinger med oppdragsgiver Avtale

Forhandlingene[7] gir rett til endring av alle sider ved tilbudet.

Forhandlet prosedyre[rediger kilde]

 • Generell adgang til å forhandle:
  • Forsyningssektoren
  • Under EØS-terskelverdiene innenfor klassisk sektor.[8]
 • Over EØS-terskelverdiene innenfor klassisk sektor er det bare med særskilt hjemmel[9] adgang til å iverksette en forhandlet prosedyre. Det er ved mislykket konkurranse, vanskelig prisfastsettelse, spesifikasjonsproblemer og FOU.[10]

Elektronisk auksjon[rediger kilde]

 • Starter med en ordinær prosedyre (anbudskonkurranse, forhandlet prosedyre el.) og slik at de kan rangeres med metoder for automatisk vurdering.[5]
 • Invitasjon med foreløpig resultat, pris eller matematisk formel, dato og klokkeslett for siste tilbud.[11]
 • Elektronisk auksjon med fortløpende åpenhet om rangeringen.[12]
 • Tildeling av oppdrag til den som er øverst på rangering ved angitt dato og klokkeslett.

Konkurransepreget dialog[rediger kilde]

 • Adgang til å forhandle om de tekniske løsningene før pristilbudet sendes inn.[13]
 • Gjelder ved særskilt komplekse kontrakter.

Tildeling av avtale[rediger kilde]

Klageordninger[rediger kilde]

Se Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), opprettet med virkning fra 1. januar 2003. Klageordningen har ikke fungert skikkelig. I NOU 2010:2 er det foreslått å gjøre det lettere for leverandører som ikke har nådd opp i konkurransen, å sikre sine rettigheter før offentlige kontrakter blir inngått. Reglene skal også bekjempe grove brudd på regelverket, særlig brudd på kravet til åpne konkurranser om offentlige innkjøp.

Formkravene[rediger kilde]

Kontrakt først inngått når det foreligger et dokument undertegnet av begge parter.

Betingede avtaler[rediger kilde]

Ofte gjøres avtaler betinget av at bestemte forhold bringes i orden/kommer på plass. Normalt dreier det seg om suspensive betingelser: Avtalen får først virkning når det er på det rene at betingelsen er oppfylt. Ulike typer suspensive betingelser:

 • Ytre objektiv fakta, så som myndighetenes godkjennelse, lånefinansiering, osv.
 • Indre forhold, typisk styrets eller generalforsamlingens godkjennelse.

Referanser[rediger kilde]

 1. ^ a b Forskrift om offentlige anskaffelser, § 1-2
 2. ^ Forskrift om innkjøp i forsyningssektorene, § 1-2
 3. ^ Forskrift om offentlige anskaffelser, § 12-1
 4. ^ Forskrift om offentlige anskaffelser, § 21-1
 5. ^ a b Forskrift om offentlige anskaffelser, §§ 4-2 e, 6-4 og 15-4 Siteringsfeil: Ugyldig <ref>-tagg; navnet «4-2» er definert flere steder med ulikt innhold
 6. ^ Forskrift om offentlige anskaffelser, § 6-4 (3)
 7. ^ Forskrift om offentlige anskaffelser, §§11-8 (2) og 20-8 (2)
 8. ^ Forskrift om offentlige anskaffelser, § 5-1
 9. ^ Forskrift om offentlige anskaffelser, § 14-1 (3)
 10. ^ Forskrift om offentlige anskaffelser, §§ 9-3 og 17-3
 11. ^ Forskrift om offentlige anskaffelser, § 13-4
 12. ^ Forskrift om offentlige anskaffelser, § 22-4
 13. ^ Forskrift om offentlige anskaffelser, § 14-2