Diskusjon:Liste over fosser i Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Vollan (1967) oppgir total fallhøyde på 370 m, målt fra kanten av stupet til fjorden, dette er trolig fallhøyde fra et vannkraftperspektiv og inkluderer deler med preg av elv (kanskje de nederste 50-80 høydemetrene). Selve fossejuvet er svært utilgjengelig og jeg har ikke funnet noen entydige målinger av høyden, men den er iallefall godt over 100 m slik at den hører hjemme på listen. --Erik den yngre (diskusjon) 6. feb. 2014 kl. 19:44 (CET)Svar[svar]

Et røfft anslag ved måling på kartet: 350 meter vertikalt og ca 350 meter horisontalt til der elven flater ut ved broen (temmelig nær 45°). Tilsvarende for Langfoss er vel 600 meter vertikalt og ca 800 meter horisontalt målt fra toppen til fjorden. --Erik den yngre (diskusjon) 7. feb. 2014 kl. 12:41 (CET)Svar[svar]

Definisjon[rediger kilde]

«En foss er en del av elven der vannet har et tilnærmet loddrett fall. Med tilnærmet loddrett fall menes et fall som er brattere enn 30 grader eller omkring 2 meters fall per meter horisontal lengde.» NVE --Erik den yngre (diskusjon) 13. feb. 2014 kl. 19:59 (CET)Svar[svar]

Gloppefossen[rediger kilde]

Gloppefossen i Aust-Agder oppgis til 280 meter av UT.no og Setesdalswiki. Trenger bedre kilder når det opprettes egen artikkel. Mvh Erik d.y. 8. okt. 2015 kl. 21:57 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 3 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Liste over norske fosser. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 3. jul. 2017 kl. 14:01 (CEST)Svar[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Liste over norske fosser. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 22. sep. 2017 kl. 06:46 (CEST)Svar[svar]

Storhoggfossen[rediger kilde]

Hei Geanixx og andre fosse-interesserte. Jeg vet ikke hvordan Storhoggfossen i Ulla har havnet på denne prominente lista, for denne fossen har et fall på bare et par meter. Fossen er viktig for laksefisket i elva, men er ellers nokså «betydningsløs». Årsaken er kanskje en eller annen form for forveksling? Wp-sida om fossen har samme feil, basert på samme kilde.

Posisjonen til Storhoggfossen i Ulla er 59°20′05″N 6°27′25″Ø og høyden over havet er her om lag 25 meter. Det sier seg selv at en fallhøyde på 210 meter er urimelig. Et bilde av fossen er tilgjengelig her. Den største fossen i Ulla er Rykanfossen, med et fall på rundt 25 meter.

Også woldwaterfalldatabase diskuterer det usannsynlige vannfallet og foreslår at fossen kan være i et tilstøtende vassdrag. Mellom Sandsavatnet og Ulla ligger den regulerte Storefoss 59°23′19″N 6°32′11″Ø, men heller ikke denne fossen har et fall på mer enn rundt 100 meter. Større fosser er ikke jeg kjent med i dette området.

Jeg oppdaget feilen da jeg for tiden skriver utkast til en side for Ulla - kommer snart. Jeg kan dessverre ikke hjelpe mer med å korrigere listen, så jeg må bare kaste ut utfordringen til den som måtte ønske å grave i hvor feilen kommer fra. Storhoggfossen i Ulla fortjener neppe en egen wp-side. Toba (diskusjon) 17. feb. 2021 kl. 20:16 (CET)Svar[svar]

Godt observert og flott at du skriver om Ulla. Mye tyder på at det er en forveksling et sted. Jeg er ikke lokalkjent så kan ikke hjelpe der, men i Ulladalen omtrent ved den siste gården er det en høy foss der det går et par kraftlinjer over fjellet ved Sandvatnet. 59°23′7.29357″ 6°32′34.68566″ Vennlig hilsen Erik d.y. 17. feb. 2021 kl. 20:34 (CET)Svar[svar]
Jeg finner ikke disse navnene på kartet, men Fosser i Rogaland. Stavanger: Aktietrykkeriet i Stavanger. 1967.  nevner Storhoggfossen som tydeligvis er i nedre del av Ulla og sperrer for laksens vandring. Storefossen er i følge boken Sandsa-vassdraget som løper ut i hovedelven Ulla. På NVEs kart kalles denne for Kvennåna og høydeforskjellen fra platået til dalbunne er nær 200 meter. Navneforvekslingen ser ut til å være i denne boken (der oppgis høyden til 210 meter): Alvestad, Rolf (1997). Elektrisk energi: produksjon, overføring og fordeling. Oslo: Universitetsforl. s. 22. ISBN 8200417654.  (og i denne NOUen: Lov om vassdrag og grunnvann: utredning fra et utvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens resolusjon av 9. november 1990 : avgitt til Næringsog energidepartementet 11. august 1994. Oslo: Statens forvaltningstjeneste, Seksjon statens trykning. 1994. ISBN 8258302884. ) Vennlig hilsen Erik d.y. 17. feb. 2021 kl. 21:16 (CET)Svar[svar]
Welle-Strand, Erling (1987). Norge rundt: en guide til vårt lands severdigheter. Oslo: Gyldendal. s. 157. ISBN 8259800357.  skriver at Storefossen er ved Ullatun (siste gård i Ulladalen). Vennlig hilsen Erik d.y. 17. feb. 2021 kl. 21:26 (CET)Svar[svar]
Takk til Toba for å starte denne tråden. Jeg prøvde for noen år siden å finne ut av dette, og kom til samme konklusjon som Erik d.y. og woldwaterfalldatabase; at det må dreie seg om en forveksling med fallet nederst i Kvennåna. Dette underbygges av at NOUen fra 1994 oppgir en vannføring på 6,0 m³/s, mens NVE Atlas oppgir årlig naturlig tilsig for Kvennåna til 175 mill.m³, som gir en snittvannføring på 5,5 m³/s. Til sammenligning har Ulla ved Storhoggfossen en naturlig vannføring på rundt 34 m³/s.
Elva fra Sandsavatnet hadde før utbyggingen to greiner, begge med høye fossefall. Dette kan man se på dette kartet fra 1951. Nedenfor det lille Sandvatnet går et løp mot vest, via Storefoss og «Kvednaano», mens et annet løp, «Fossaano», går mot sør, faller ned dalsiden og munner ut i Ulla rundt 1 km øst for Ullatun. På dagens kart heter dette stedet Fossajuvet, og etter kartet hadde denne fossen et samlet fall på opp mot 300 meter, med et tilnærmet loddrett fall på rundt 100 meter øverst. NVE Atlas sier ingenting om vannføring her, men flyfotoene på Norgeskart, som viser de tørrlagte elveleiene, antyder at «Fossaano» var mindre enn Kvennåna.
Uansett, da jeg opprettet artikkelen om Storhoggfossen for 13 år siden har jeg ukritisk brukt opplysningene i den oppgitte kilden. Navnet Storhoggfossen er åpenbart feil, så den artikkelen bør slettes. I fosselista bør vel fossen enten fjernes eller oppføringen endres til «foss i Kvennåna» eller noe sånt, hvis ikke noen klarer å finne ut om fossen har et navn som kan dokumenteres. Geanixx (diskusjon) 18. feb. 2021 kl. 08:25 (CET)Svar[svar]
Bortsett fra Welle-Strand er det vanskelig å finne skriftlig belegg for navnet «Storefoss». Dette er jo også et alminnelig navn så det er vanskelig å søke presist. Oppe på fjellet er det et fall/en bekk med navnet, ovenfor Storefosstjørna. 59°23′18.63657″ 6°32′9.76471″ Enig i at navnet bør endres og kanskje det bør skrives en fotnote som redegjør for uklarhetene. Kilden sier tilnærmet «loddrett fall», det er vanskelig å lese ut av kartet. Vennlig hilsen Erik d.y. 18. feb. 2021 kl. 09:08 (CET)Svar[svar]
Kartet bruker Storefoss om fossen oppe på fjellet, mens Welle-Strand åpenbart skriver om fossen nederst i Kvennåna, eventuelt den i «Fossaano» som jeg nevnte tidligere. At begge skulle hete Storefoss er vel ikke sannsynlig, så her er kanskje mer forveksling ute å går.
Fossen i Kvennåna har heller ikke noe «loddrett fall». Kartet viser at fallet på 200 meter har en lengde på ca. 350 meter. Jeg var selv i Ulladalen i 1987, og bildet jeg tok av den da tørrlagte fossen viser at elva faller ned et bratt V-formet skar med store steiner i elveleiet, slik man også kan se på flybildet på Norgeskart. Fossen her ville vært imponerende, men langt fra loddrett. Den andre fossen, i Fossajuvet, hadde som nevnt en loddrett del, men ikke 200 meter.
Jeg tror nok det trengs mer lokalkjente folk for å finne ut av dette. Lokalhistorisk litteratur kan kanskje ha noe. Stavanger Turistforenings hovedløype opp til Sandsahytta gikk før kraftutbyggingen via Ulladalen, med taubane til varetransport opp til Storefoss på fjellet (Bilder fra Digitalt Museum: [1], [2]). Sandsahytta var foreningens mest populære hytte på den tid, så Stavanger Turistforenings årbøker kan nok være verdt en sjekk. I hvert fall noen av dem er tilgjengelig på nb.no, så jeg skal se hva jeg får tid til. Geanixx (diskusjon) 18. feb. 2021 kl. 10:40 (CET)Svar[svar]
Vettisfossen faller stort sett uhindret til bunnen av juvet (altså loddrett).

Angående fallhøyde: Total fallhøyde kan relativt greit leses ut av kartet, spørsmålet er vel hvor startpunkt og sluttpunkt for fossen skal settes (her er det lett å ende med original forskning). Jeg er ikke lokalkjent, men av kartet er det tydelig at nordsiden av Ulladalen på dette stedet er svært bratt med flere tilnærmet loddrette partier, så det er ikke urimelig å finne flere små og store fosser med tildels loddrette fall, men her tror jeg det trengs gode kilder for å oppgi loddrett fall. Vennlig hilsen Erik d.y. 18. feb. 2021 kl. 12:01 (CET)Svar[svar]

Takk til alle for raskt å ta opp ballen! Jeg er svært godt kjent i dette området, og tror jeg trygt kan si at en skal lete forgjeves etter å finne en regulert foss med et loddrett fall på over 200 hundre meter her. Både Storhoggfossen og Storefoss er velkjente lokalt, begge påvirket av reguleringen. Storefossen (fakta fra Kartverket her, men ingenting om fallhøyde) slutter i Storefosstjødnå. Kvednånå er et navn som jeg heller til å tro lokalt kun er brukt etter Storefoss, så bruken på sida Sandsavatnet er antagelig litt unøyaktig. Siste stykket på vei ned i Ulladalen danner elva mange mindre fosser, men det er ikke rimelig å regne Storefoss helt ned hit.
Nøkkelen til navnet og den oppgitte fallhøyden ligger kanskje i det som Thor Bjarne Bore skriver i et blogginnlegg: «Og endelig kan vi ta med listen over kraftverk med størst fallhøyde (den loddrette avstanden (høydeforskjellen) mellom vannivået i inntak og avløp for et vannkraftverk).» I den påfølgende listen har Bore med Storhoggfossen. I Ulla-Førre er det et svært rikt tunnelsystem, der vannet føres på kryss og tvers mellom kilde og kraftverk. Det er mulig at NVE har brukt navnet Storhoggfossen på et slikt tunnelfall. I så tilfelle er ikke dette en naturlig foss, men en kunstig konstruksjon som ingen kan se. NVE Atlas er dessverre ikke noe hjelp. Jeg tror også vi kaster vekk tiden med kartstudier, og lokalkunnskap kan ikke hjelpe. Jeg ville i stedet gått rett på kilden, NVE, Statkraft og OED, og bedt om en forklaring på navnebruken. Min erfaring er at offentlige instanser (inkludert Kartverket) er svært positive til å hjelpe, selv om det kan ta noe tid før svaret kommer. Ikke minst dersom en oppgir wikipedia som grunn for spørsmålet. Som lokalkjent kan jeg påta meg oppgaven å sende en forespørsel til disse tre, dersom ingen andre har et ønske om å ta oppgaven. Toba (diskusjon) 18. feb. 2021 kl. 13:20 (CET)Svar[svar]
Mulig at det også kan være upresis ordbruk i kildene. Når man sier loddrett fall menes normalt at vannet faller (tilnærmet) fritt og uhindret altså vinkelrett på jordoverflaten. Men så er det mulig at noen kilder med «loddrett» egentlig mener total fallhøyde («målt loddrett»). Vennlig hilsen Erik d.y. 18. feb. 2021 kl. 13:40 (CET)Svar[svar]
Jeg har nå fjernet Storhoggfossen fra lista, samt omskrevet artikkelen Storhoggfossen så den omhandler riktig foss. @Toba: Flott hvis du tar jobben med å kontakte NVE etc. Du er lokalkjent og ser ut til å vite hva du snakker om, så jeg tror det er best. Feilen ser også ut til å ha spredt seg en del, for med et Google-søk på Storhoggfossen dukker den samme lista med "Norges høyeste vannfall" opp på mange forskjellige nettsider. Mvh Geanixx (diskusjon) 18. feb. 2021 kl. 16:05 (CET)Svar[svar]
Flott! Jeg har skrevet brev til NVE. Det kan ta tid før det kommer svar, men jeg tror nok vi får hjelp. Jeg kommer tilbake med opplysninger så snart jeg har noe å fortelle. Toba (diskusjon) 18. feb. 2021 kl. 19:13 (CET)Svar[svar]

@Geanixx, Erik den yngre: Da har jeg mottatt et litt forvirret svar i fra NVE. Kortversjonen er at de vet lite og ingenting om Storhoggfossen, bortsett fra at gamle lister som inneholder navnet er feil. De henviser til dagens liste, tilgjengelig her. De mener at Storhoggfossen kan ha vært en forveksling med Storefoss, som vi har vært inne på, men at fallhøyden på 210 meter i så tilfelle må ha vært helt feil. Jeg tror kanskje ikke dette er verdt å forfølge videre. Storefossen ser ikke ut til å fortjene plass på listen og definitivt ikke Storhoggfossen. Eventuelt kan dere jo vurdere om det er verdt å ha med en kommentar om feilplassering i gamle lister. Jeg skal skrive en liten merknad på siden for Storhoggfossen. Toba (diskusjon) 24. feb. 2021 kl. 12:59 (CET)Svar[svar]

Flott om du legger inn en merknad/fotnote til denne listen og i artikkelen om Storhoggfossen. Høyde på fosser er en komplisert tema og her er det i tillegg navneforveksling. Det er nyttig informasjon til leseren at et par gode kilder har blandet sammen navn, god folkeopplysning! Vennlig hilsen Erik d.y. 24. feb. 2021 kl. 13:21 (CET)Svar[svar]