Diskusjon:Einar Moxnes

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Hvor ble han født? Kanskje det er oppklarende å vite at det finnes et Alstahaug sogn og tilhørende kirke i Skogn-delen av Levanger!? --MHaugen 3. okt 2006 kl. 16:56 (UTC)

Har sjekket saken med lokalhistorikere i Levanger. De kjenner ingen Moxnes der i bygda. Vi bør dessuten kunne feste lit til Stortingsbiografien og Hvem er hvem, ettersom han trolig selv bidro med opplysninger. --MHaugen 20. okt 2006 kl. 08:42 (UTC)
1979-utgaven (og 1984) av HEH sier født i Alstadhaug (ingen nærmere presisering, men merk d), 1994-utgaven sier Levanger.
Stortingsbiografien sier Alstahaug, Nordland (merk forøvrig bruk av komma, "heftig" debattert på Tinget i det siste)
Olaf Chr. Torp: Stortinget Høsten 1969–Våren 1973 (s. 72) sier Alstahaug (Nordland) (merk bruk av parentes, ingen d)
("De biografiske artikler er, som tidligere, basert på opplysninger fra de biograferte selv, supplert med opplysninger fra trykt materiale.")
Trond Nordby: Storting og regjering 1945-1985 (biografibindet) s. 516: Alstahaug (Nordland) (merk bruk av parentes, ingen d)
Adresseavisens nekrolog (21. januar 2006) sier "Moxnes var født på Levanger og oppvokst i Alstahaug i Nordland og på Valsøygården i Bjugn."
I de to første HEH han er med i (1979, 1984) står det Alstahaug. I den nyeste/siste fra 1994 står det Levanger. Så om noe, så har han kanskje oppdaget en feil og rettet det opp. Adresseavisens nekrolog, av Aud Mollan, sier også at han ble født i Levanger. Man kunne kanskje maile henne og spørre hva kilden er.
Sognet i Skogn ser forøvrig ut til å hete Alstadhaug. Tskoge 26. okt 2006 kl. 16:54 (UTC)
Min konklusjon var at det i (eller en gang mellom 1984 og) 1994 snek seg inn en feil, basert på navnelikheten. Min kollega i Levanger la vekt på poenget med medvirkning ved biografiene og at navnet var ukjent der i bygda. --MHaugen 26. okt 2006 kl. 21:53 (UTC)
Jeg leste i dagens hermetikk-Dagbladet at Riksarkivet hadde ferdig-digitalisert og lagt ut alle kirkebøker fra før 1930. Jeg mener jeg sjekket aktuelle Alsta(d)hauger i sommer en gang, uten å finne noe; da var vel ikke alt ferdig lagt ut.
I Hvem er hvem? står det at foreldrene hans er "bonde Einar M. og Agnes Hole", født henholdsvis 1886 og 1890. Det samme står det i stortingsbiografien.
Jeg har nå sjekket kirkeboken for Alstahaug (ingen d) i Nordland (Klokkerens duplikat. Kirkebok for Alstahaug sogn i Alstahaug prestegjeld, Nordre Helgeland provsti) og undersøkt fødte og døpte i 1921, og der fant jeg Einar Hole Moxnes.
I spalten for "Barnets fulde navn" står det "Einar Hole" (født 11/6, døpt 18/9) og i spalten for "Forældrenes fulde navn og borgerlige stilling" står det "Gaardbr. (?) - forpagter Einar Moxnes, hustru Agnes Ingeborg f. Hole". Deres fødselsår er oppgitt til å være 1886 og 1890.
Da burde saken være så klar den kan bli. Han ble født i Alstahaug i Nordland.
(Start, Nordland, Alstahaug / Alstahaug: 1920-1945, Klokkerbok, fødte og døpte 1921, side 4 (6. linje)) Tskoge 26. des 2007 kl. 23:15 (CET)
Forresten: Hvis man flyttet fra stedet man ble født før man ble døpt, vil man da kun bli innført i kirkebøkene for stedet man ble døpt? (Såvidt jeg kan se er rekkefølgen på innførslene ordnet etter dåpsdato, ikke fødselsdato.) Ble det anmerket i kirkebøkene hvis man ble født et annet sted enn man ble døpt? Søker jeg etter Alstadhaug dukker disse kirkebøkene opp (alle er i Skogn (nå Levanger) i Nord-Trøndelag). Jeg finner ingen (Einar Hole) Moxnes der, og i kirkeboka for Alstahaug er det ingen anmerkning om at han ble født annetsteds. Et annet spørsmål er hva som menes med hvor man ble født. Jeg tror ser de fleste mener det første stedet de bodde etter fødselen/der de først vokste opp (mens selve fødselsen kan ha funnet sted på et sykehus i en nabokommune), mens enkelte muligens mener selve stedet fødselen fant sted. Tskoge 27. des 2007 kl. 12:27 (CET)