Diskusjon:Det Norske Akademis ordbok

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Åmås[rediger kilde]

Jeg kan ikke skjønne at det er god leksikonskikk å beskrive et nyutkommet verk med rosende sitater fra en av finansiørene bak verket, i dette tilfellet Knut Olav Åmås, som er sjef i Fritt Ord, som i følge ham sjøl har vært «en betydelig privat bidragsyter». Jeg tok vekk sitatet, men det er satt inn igjen. Dessverre overså jeg ytterligere et sitat (indirekte) fra ham, noe som kan ha gitt ei automatisk feilmarkering i referanselista. Kanskje var det grunnen til gjeninnsettelsen. Jeg mener disse bør tas ut, men vil ikke starte noen redigeringskrig. Hilsen GAD (diskusjon) 24. jan. 2018 kl. 23:54 (CET)

Sammenligningen han gjør med OED, SAOB og Norsk Ordbok er høyst relevant. Det er veldig spesielt at vi i lille Norge har to slike store ordboksverk hvor andre land kun har ett eller ingen. Norsk har alltid vært spesielt på leksikon- og ordboksfronten. Vi hadde to selvstendige og finansielt sunne leksikon på et tidspunkt hvor svenskene var nære ved å legge ned Nationalencylopedien sin fordi de ikke klarte å finansiere den og måtte be Staten om hjelp. Våre klarte seg selv og tjente penger attpå. Etterpå fikk vi flere leksikon og alle disse leksikonene tjente veldig lenge penger.
-- Sitatet er satt inn som sitat fordi det var Åmås som var kilden. Når jeg finner bedre referanse til utsagnet så kan jeg endre det. Det Åmås sier er riktig og hører absolutt hjemme i artikkelen. Dette er veldig spesielt for Norge, nordmenn og norsk språk at vi som språksamfunn har klart å produsere et slikt mastodontverk som NAOB er og i tillegg har Norsk Ordbok som også er i mastodontdivisjonen. De av oss som kjenner dette markedet vet at sammenligningen han gjør er helt relevant og hva denne sammenligningen betyr. Dette prosjektet er svært og viktigheten for norsk språk kan ikke understrekes nok. For ikke å snakke om det helt utrolige at lille Norge nå har to slike mirakelverk.
-- Nå gjenstår å få digitalisert resten av Norsk Ordbok og å sørge for at det finnes midler til vedlikehold og videre drift av begge prosjekter. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 25. jan. 2018 kl. 00:58 (CET)
Jeg ser nå at den andre kilden til et rosende sitat, Per-Egil Hegge, sitter i ordbokas styre. Jeg er sikker på at det er mye korrekt i uttalelsene til både Åmås og Hegge, men dette åpner for uante mengder egenreklame om firmaer og produkter. Ellers bruker vi å si at vi får vente til det finnes tilstrekkelig med uavhengige kilder. Her pøses det på med godord på lanseringsdagen – godord fra sterkt involverte personer i påvente av den uavhengige omtalen. Sukk. --GAD (diskusjon) 25. jan. 2018 kl. 08:08 (CET)
Skal se om jeg ikke kan erstatte noe her med Den norske Forfatterforening. Det burde vel være bedre. Rekker det ikke i kveld. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 25. jan. 2018 kl. 21:53 (CET)

Økonomi[rediger kilde]

Kan den/de som har lagt inn informasjon om bevilgninger til ordboka, prøve å rydde litt? Det står nå først om noen uspesifiserte år med «noen hundre tusen i støtte». Dette «steg til én million kroner årlig». Beløpet gjentas i neste setning, tidfesta til «2002 til 2007». Deretter står det at «bevilgningene i årene før 2014 fikk et kraftig løft og nærmet seg ti millioner kroner årlig», men lenger ned at «i 2014 ble tilskuddsnivået nesten tredoblet og NAOB fikk 15,1 millioner kroner over statsbudsjettet for 2015». Dette er i beste fall uklart. Hilsen GAD (diskusjon) 28. jan. 2018 kl. 21:43 (CET)

Det kan vente til folk er ferdig med å fjerne referanser. Artikler blir sjelden bedre av at uleste referanser fjernes. I øyeblikket er dette upresist fordi referansene ikke var mer presise. Når revisjonsiveren og fjerningen av referanser er ferdig går det an å gå løs på artikkelen og skrive den på nytt. --ツDyveldi☯ prat ✉ post 28. jan. 2018 kl. 22:11 (CET)
Jeg skjønte ikke dette svaret. --GAD (diskusjon) 28. jan. 2018 kl. 22:26 (CET)

Ims' kommentar[rediger kilde]

Den andre delen av kommentaren fra redaktør Ims i nynorskordboken virker dels å misforstå hva NAOB er og dels å slå inn en åpen dør. Utgiverne av NAOB har aldri sagt at NAOB bygger på Språkrådets oppfatning om hva bokmål er eller skal være dekkende for det. Det sies jo helt ekplisitt at ordboken bygger på et deskriptivt prinsipp, som altså er noe annet enn å slavisk følge Språkrådets syn på hva som bør omfattes av bokmål. At noe er «normert» av Språkrådet (som frem til 2005 kunne omfatte ord som «gjekk», «flaum», «fekk», «dauv», «fann» og «nase») er for utgiverne av denne ordboken ikke noe argument i seg selv og er heller ikke noe vitenskapelig holdbart argument for en deskriptiv vitenskapelig ordbok. Et deskriptivt redigeringsprinsipp betyr at redaksjonen på et vitenskapelig og selvstendig grunnlag (slik det er vanlig i vitenskapen) kritisk vurderer hva som skal med og hvordan, og der det er bruken av språket som er avgjørende. Eierne/utgiverne av ordboken har avgrenset det den omfatter til «majoritetsspråket» som er «ikke-nynorsk» (og vel formodentlig «ikke-samnorsk») etter sin intensjon; i praksis betyr dette moderat bokmål når de snakker om bokmål og omfatter ikke alle former som er eller har vært med i Språkrådets syn på bokmålet. På den annen side omfatter Norsk Ordbok (som fikk 10 ganger mer i offentlig støtte, og som utkom på en målform som ikke har vært korrekt normert nynorsk etter Språkrådets normering på seksti år) eksplisitt alt som NAOB ikke omfatter, så det er vanskelig å skjønne hvorfor en ordbok for riksmål og moderat bokmål ikke skulle indikere (helt korrekt) at en form som «sjøl» på riksmål og moderat bokmål vil oppfattes som dialektal eller lignende. -- Johamas (diskusjon) 3. feb. 2018 kl. 13:22 (CET)

Jeg har fjernet hele omtale-seksjonen. Den hadde sporet av. Det som ble flyttet dit i hørte i utgangspunktet hjemme et annet sted og å legge opp til en detaljert seksjon med lenker til alle mulige debattinnlegg bør vi unngå. Det har vært en større debatt om innhold og finansiering, men da må det vises til oppsummeringer som omtaler debatten på en mer helhetlig måte og ikke de enkelte innlegg (dem er det mange av). Jeg får finne igjen den omtalen av debatten jeg i utgangspunktet hadde lagt inn i artikkelen (når jeg får tid). ツDyveldi☯ prat ✉ post 3. feb. 2018 kl. 13:44 (CET)