Diskusjon:Økonomi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

"Kritikken" mot nyklassisk teori synes for meg temmelig verdiløs, og full av faktiske feil. Presentasjonen av denne kritikken virker som et politisk agitasjonsskrift. Det er for eksempel ingen motsetning mellom å bruke ressursene mer effektivt, og at prisene på godene som er produsert ved hjelp av disse ressursene, stiger. Jeg foreslår å slette de to siste avsnittene. Øystein Sjølie, 27.2.07.

Jeg har bygget ut artikkelen med viktige kjennetegn ved nyklassisk teori, og kritikken av disse. Thor Egil Braadland 24.02.07.

La inn en differensiering mellom fenomenet og vitenskapen, håper ingen har noen problemer med det. Semantikken kan sikkert forbedres. Jørgen 16. jun 2005 kl.14:23 (UTC)

Når man vil si «Økonomer generelt er i større grad enn gjennomsnittet av befolkningen tilhengere av markedsøkonomi.» trenger man en referanse som har undersøkt dette og ikke en synsing av «alle vet jo at»-typen. Derfor fjerner jeg denne til du har funnet denne konkrete referansen. Mortendreier 17. mai 2006 kl.18:25 (UTC)

Hva med sosialøkonomi??

--Frode Inge Helland 16. jun 2006 kl.22:07 (UTC)

Rydd![rediger kilde]

Artikkelen trenger en seriøs oppryddning. Skrivinga kompliseres av at begrepet økonomi jo er langt bredere enn economics slik at oversettelse av tilsvarende engelsk artikkel blir misvisende, fordi det også må innbefatte bedriftsøkonomi, personlig økonomi, husholdsøkonomi etc. Dessuten betydde "økonomi" noe helt annet før Adam Smiths tid (som jeg har omtalt i et avsnitt av nåværedne artikkel) H@r@ld 28. feb 2007 kl. 08:55 (CET)

Enig med H@r@ld En måte å løse dette på kan være å ha en artikkel som heter samfunnsøkonomi (tidligere sosialøkonomi), og som tilsvarer det vitenskapelige fagområdet og en artikkel for økonomi i betydning konkret økonomisk aktivitet (slik det brukes i "Det er gode tider i norsk økonomi nå!"). Man (eller vi) kan også vurdere en artikkel om økonomi på mikroplanet ("Hun har god økonomi", "Det er økonomisk å satse på fastrente nå", "Den bedriften har god økonomistyring"), men jeg er litt mer usikker på det. Denne artikkelen bør da peke til de ulike artiklene som tar for seg de svært ulike betydningene av ordet Økonomi på norsk. Øystein Sjølie, 1. mars 2007, kl. 10.30.

Kanskje på tide at noen fagøkonomer tok en titt på dette? Litt håpløst at det alltid skal være "språkfolka" som uttaler seg som "eksperter" på alt mulig! Hele artikkelen minner om en besvarelse på VGS "Hva legger du ordet økonomi?"... (Sensor har uttalt seg og kandidaten får karakteren 2 -- altså ikke ståkarakter engang!) Dette blir litt for smalt i en offentlig "encyclopedia" etter min mening...

Spaltet artikkelen[rediger kilde]

Jeg har nå fjernet redirecten fra samfunnsøkonomi og sosialøkonomi til økonomi, og opprettet en egen side om samfunnsøkonomi. Sosialøkonomi er satt til å redirecte til samfunnsøkonomi, ihht standard begrepsbruk. H@r@ld 2. mar 2007 kl. 09:24 (CET)


Flytt tilbake[rediger kilde]

Inndelingen i Økonomi/Samfunnsøkonomi/Bedøk har blitt rota til den 15. april, uten begrunnelse på diskusjonssidene. -- H@r@ld 16. apr 2007 kl. 15:47 (CEST)

Har gjenopprettet økonomi-artikkelen, men innarbeidet synspunkter fra versjonen som jeg har overskrevet.
Begrepet økonomi er så vidt fordi betydningen har forandret seg over tid, og begrepet har tatt opp i seg betydninger det har hatt i tidligere epoker som fortsatt lever videre. Å fjerne begrepshistorien, og omdøpe den til Økonomifagets historie fjerner konteksten for forklarer hvorfor ordet betyr det det betyr i dag. --H@r@ld 18. apr 2007 kl. 11:38 (CEST)
Beklager at jeg ikke diskuterte det på denne siden først, men slik det stod og slik det står nå, holder det ikke mål. Dette er rotete. Slik jeg endret det og slik jeg sterkt mener det bør organsieres er:
Siden ingenting er slettet, kun omorganisert tillater jeg meg å endre det tilbake. Bullis 19. apr 2007 kl. 16:55 (CEST)
Jeg er uenig i omdisponeringa, og mener den (foreløpig) har forringet kvaliteten. Forrige versjon hadde følgende disposisjon:
 1. Ordets etymologi
 2. Dagligspråksbetydningen av ordet
 3. Ordets betydning den offentlige sfære
 4. Økonomi som et fag inkl den tradisjonelle todelingen bedøk/sosøk
 5. Utviklingen økonomisk tenkning fram mot at det ble eget fag.
Uten å ta stilling til kvaliteten det faktiske innholdet (kun disponeringa), går den gradvis fra folkelig betydning til faglig betydning uten å låse seg fast i en av mange definisjoner. Pkt. 5 var opprinnelig ment å omtale begrepet økonomis historie, ikke fagområdets historie, dette vil forklare hvorfor ordet har nåværende betydning. Kan skrives om og gjøres klarere, men bør ikke reserveres for idéhistorieartikkelen.
Nåværende disposisjon fremstår noe "powerpoint-aktig" med bombepunkter i steden for prosa, og nesten uten historisk kontekst. Den fremsetter to definisjoner av "økonomi" uten å drøfte hvor disse definisjonene kommer fra, hvilke definisjoner som har eksistert til ulike tider, eller hvorfor ordets mening er flertydig.
H@r@ld 20. apr 2007 kl. 13:25 (CEST)


H@r@ld har rett i at nåværende disposisjon er noe tørr. Men jeg mener den er langt bedre enn den som var. I det offentlige ordskiftet er det så mange misforståelser om ordet "økonomi". Å ha en side på Wikipedia som er en god begrepsavklaring vil derfor være potensielt svært verdifull.
Teksten slik den står nå følger langt på vei disposisjonen som blir foreslått:
 1. Ordets etymologi
 2. Ordets betydninger i dag
 3. Økonomi, herunder moderne "bedriftsøkonomi" og "samfunnsøkonomi", som fag.
Den delen som er flyttet over til økonomifagets historie hører nettopp hjemme der. Det bidro svært lite til å avklare hva begrepet "økonomi " betyr, men er en utmerket innledning til økonomifagets historie.
Bullis 21. apr 2007 kl. 23:59 (CEST)
Jeg mener artikkelen er vesentlig kvalitetsforringet sml med forrige versjon fordi:
 • Forklarende og beskrivende tekst er erstattet med informasjonsfattige bombepunkter og til dels overflødige overskrifter. (jfr "Power-point syka").
 • Et uelegant, noe oppramsende definisjonspar av hva økonomi er (faget og feltet) er plukket ut, uten kilde, alternative definisjoner, forklaringer, historisk kontekst eller noe kan sette det i en sammenheng.
 • Økonom er eget oppslagsord og verd en forkarende tekst og lenke, ikke avsnitt.
Et eksempel på artikkel om et begrep som også er navn på et fag, kan ses på Law på engelsk WP
H@r@ld 22. apr 2007 kl. 23:25 (CEST)
Referansen til «Powerpoint-syka» synes jeg bommer stygt og bør falle på sin egen urimelighet.
Det er en fin balanse mellom en god оg poengtert leksikalsk artikkel og en artikkel som er altfor tørr. Det er mulig at artikkelen slik den står nå er i tørreste laget, men den er et godt utgangspunkt for utvidelser, herunder å bli supplert med referanser.
Uthevningen av "gradvis fra folkelig betydning til faglig betydning" forstår jeg simpelthen ikke. Målet må være en gi en god, korrekt og faglig fundert definisjon av begrepet «økonomi».
I stedet for å diskutere språklige aspekt ved denne siden – og bruke mer tid på denne diskusjonssiden – tror jeg vi jeg bør konsentrere oss om å bli enige om den overordnede disposisjonen. Som jeg har skrevet tidligere mener jeg at vi bør ha
Bullis 23. apr 2007 kl. 03:07 (CEST)
Jeg er enig med Bullis om hva strukturen i artikkelen bør være; en avklaring av det mangetydige begrepet Økonomi. De nstore omtalen av økonomisk idehistorie, som dominerte artikkelen tidligere, passer bedre som en egen artikkel. Men jeg synes ikke kulepunktene (som de i *Universitet eller *Handelshøyskole) tilfører artikkelen verdi, tvert imot forringer det. Vi må også ha kilder til de ulike definisjonene av ordet.
Sjolie2000 23. apr 2007 kl. 12:00 (CET)

Etymologien[rediger kilde]

Såvidt jeg vet, forekommer ikke νόμος i betydningen "lære" i gammelgresk, se f.eks. LSJ. Det vil derfor antagelig være bedre å for eksempel henvise til det underliggende verbet, "νέμω", jfr. den engelske utgaven. Paukum 22. mar 2009 kl. 15:42 (CET)

Avsnittet «Økonomi som studium og fagdisiplin» er feil og må skrives om[rediger kilde]

Avsnittet om Økonomi som studium og fagdisiplin innledes med «Som studiefelt deles økonomi gjerne inn i bedriftsøkonomi (mikroøkonomi), og samfunnsøkonomi eller sosialøkonomi (makroøkonomi).» Dette utsagnet impliserer at bedriftsøkonomi=mikroøkonomi og samfunnsøkonomi=makroøkonomi. DETTE ER FEIL!

Samfunnsøkonomi består av både mikroøkonomi og makroøkonomi. Bedriftsøkonomi tar for seg de økonomiske sammenhengene i og rundt bedriften, og har sitt teoretiske grunnlag i mikroøkonomien. En viktig oppgave i bedriftsøkonomien er å utvikle metoder og analyseverktøy for stadig å forbedre beslutningsgrunnlaget i virksomhetene. Bedriftsøkonomien har derfor et sterkt fokus på regnskapsanalyse.

Siden hele avsnittet bygger den feilaktige påstanden at bedriftsøkonomi=mikroøkonomi og samfunnsøkonomi=makroøkonomi, foreslår jeg at hele avsnittet om økonomi som studium og fagdisiplin skrives om i tråd med mine merknader. Carpalim 5. mai 2010 kl. 09:25 (CEST)

Jeg har skrevet om avsnittene om samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi. Avsnittet Økonomi og andre vitenskaper bør også skrives om. Avsnittet bør beskrive hvordan økonomifaget henter inspirasjon fra andre fagfelt (matematikk, statistikk, psykologi, etc.) men også litt om hvordan økonomisk metode brukes på problemstillinger som vanligvis ikke regnes for å tilhøre økonomifaget (økonomisk imperialisme). Carpalim 9. mai 2010 kl. 10:51 (CEST)


Hva er økonomisk vekst?[rediger kilde]

"Økt produksjon per capita er det samme som økonomisk vekst", står det her. I artikkelen bruttonasjonalprodukt heter det at "Begrepet økonomisk vekst brukes som oftest som vekst i BNP". Hva er korrekt? Pål Jensen 22. okt 2011 kl. 11:04 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Økonomi. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 11. apr. 2019 kl. 22:10 (CEST)