Dioskorides

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Pedanius Dioscorides

Pedanius Dios'korides (født ca. 20, død ca. 90) var en romersk militærlege og botaniker. Som tjenestegjørende i den romerske hæren kom han mye rundt i middelhavsområdet, og samla kunnskaper om planter og deres legende virkning. Han nedtegna detaljerte opplysninger om plantene og deres bygning, voksested og anvendelse.

Hovedverket hans er De materia medica. Det er vanskelig å avgjøre hvor mye av verket som er Dioskorides' egne observasjoner fordi mange bøker fra antikken med liknende innhold trolig er gått tapt, men under 1/4 av artene hans gjenfinnes hos Hippokrates fra Kos. Verket omtaler ikke bare planter, men har også legemidler av animalsk og mineralsk opprinnelse.

De materia medica ble et standardverk i legekunsten gjennom middelalderen og renessansen, og mye av kunnskapen gjenfinnes i dagens naturmedisin.