Digitalt bilde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Forskjellen på rasterbilde og vektorbilde. Ved kraftig oppforstørring blir bildeelementene («bildepunktene») synlige i et rasterbilde, mens vektorbildet er uforandra, det vil si beholder linjer og flater i skarp gjengivelse.

Et digitalt bilde er et bilde som er framstilt fra et sett datamaskinlesbare tallverdier, det vil si som en digital bildefil. Digitale bilder kan både være bilder som er framstilt ved hjelp av dataelektronikk, for eksempel datagrafikk og digitalt fotografi, eller digitale og analoge bilder som blir vist ved slik teknologi, for eksempel på en skjerm eller papirutskrift.

Et digitalt bilde er bygd opp av rader og kolonner - et raster - av bildeelementer (piksler), der hvert element er tildelt verdier for farge og lysstyrke. En grunnleggende forskjellig from for digitale bilder er vektoriserte bilder. I vektorgrafikk er bildet bygd opp av punkter, linjer, kurver og polygoner som er uttrykt ved matematiske formler.

Data som danner grunnlaget for et digitalt bilde kan framskaffes på en rekke ulike måter. En skanner kan avlese et trykt bilde punkt for punkt; skannere brukes også ved fjernmåling fra satellitter for å avlese egenskaper ved jordoverflata. Radarsignaler danner grunnlaget for framstilling av radarbilder. I et digitalkamera registreres lysrefleksjon fra motivet i et stort antall sensorer som gir data til et digitalt fotografi.

Digitale bilder kan også stamme fra ikke-visuelle data, som matematiske funksjoner og geometriske modeller.

Filformater for digitale bilder[rediger | rediger kilde]

Rasterbilder[rediger | rediger kilde]

  • GIF – Formatet tillater kun en begrensa fargepalett og egner seg ikke for fotografier.
  • JPEG - Formatet inneholder koding som gjør at informasjon i det opprinnelige bildet går tapt.
  • PNG - Standarformatet for punktbaserte bilder på internett
  • PSD (Photoshop-filer) - Kan lagre bilder uten kvalitetstap.
  • TIFF – Svært plasskrevende filer, men uten kvalitetstap

Vektorbilder[rediger | rediger kilde]

Blandingsformater[rediger | rediger kilde]

  • EPS - Kan inneholde både vektorbilder og punktbilder - også som skilte lag i samme bilde.
  • SWF - Kan inneholde både vektorbilder og punktbilder - også med animasjon av de ulike lagene.

Se også[rediger | rediger kilde]