Det norske Garantiselskab

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Det norske Garantiselskab
Etablert11. november 1891
Opphørt1988
MorselskapStorebrand
HovedkontorKristiania og Arendal

Det norske Garantiselskab var et norsk forsikringsselskap ble stiftet i Kristiania 11. november 1891.[1] Selskapet ble stiftet av personer med tilknytning til Folkepensionskassen Glitne for å drive «Assurance mot uærlighet», det vil si underslagsforsikring. Selskapet ble kjøpt av Arendal Forsikringsselskab i 1971.

Da Arendal Forsikringsselskab ble kjøpt av Storebrand i 1976, fortsatte selskapet som uavhengig datterselskap. I 1988 ble Det norske Garantiselskab innfusjonert med Kreditt-Atlas med virkning fra 1. januar 1988 som ledd i Storebrands selskapssaneringen.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

I 1889 hadde et engelsk firma etablert garantiforsikring i Norge gjennom et agentur. Ved etablering av Det norske Garantiselskab ble en første henvendelse sendt ut og 145 firmaer sa seg raskt villige til å tegne forsikring. Innbydelse til tegning av aksjer i det nye selskapet ble rykket inn i avisene 19. april 1891, uten at det førte til noe resultat. Henvendelsen gikk deretter til Folkepensionskassen Glitne og direksjonen og ledelsen i Glitne ble innledningsvis den samme som i garantiselskapet. Glitne kalte inn til generalforsamling 11. november 1891 der garantiselskapet ble konstituert med Glitnes direktør som direktør også i Det norske Garantiselskab. Aksjekapitalen var opprinnelig satt til 500 000 kroner. Selskapets formål skulle være «Assurance mod Uærlighed».[2]

SitatSelskabets Formaal er at yde Garanti mod direkte Tab opstaaet ved Uærlighed eller Forsømmelighed af Personer i Statens, Kommunens eller Privates Tjeneste, forsaavidt angaar Midler, der i Stillingens Mefør er dem betroet og forsaavidt vedkommende Personer selv kan gjøres ansvarlig for TabetSitat
– Fra selskapets opprinnelige vedtekter[2]

De første forsikringspolisene var begrenset til erstatning for «underbalanse» av penger eller verdipapirer. Forsikringen var knyttet til innehaver av stillingen og premien ble opprinnelig beregnet individuelt på grunnlag av vitnesbyrd om hederlighet, lønn og ansiennitet. Senere ble premien gjort ensartet for personer i samme type stilling og selskapet listet etter hvert klasser av stillinger for eksempel postmester, dampskipsekspeditør og kasserer i bank. Til 1925 tegnet selskapet bare garantiforsikringer. I 1926 ble virksomheten utvidet til andre typer forsikring ved reassuranse unntatt sjøforsikring.[2]

Arkivet[rediger | rediger kilde]

Arkivet etter Det norske Garantiselskab befinner seg ved KUBEN i Arendal. Arkivet består av styreprotokoller, sakarkiv, regnskaper og noe egenproduserte trykksaker.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Det norske garantiselskab, Forsikringssforeningen.no
  2. ^ a b c Det norske garantiselskab A/S: 1891 - 11. november 1941. [Oslo: Selskabet. 1942. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]