Denitrifisering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Denitrifisering er en bakteriell prosess som skjer når nitrat (NO3-) omdannes til fritt nitrogen N2 eller lystgass (N2O). Det frie N2 har ingen påvirkning på miljøet, ettersom ca. 80 % av den atmosfæriske luft består av dette. Derimot er lystgasssen ikke godt for miljøet, ettersom det bidrar til drivhuseffekt. Når denitrifikasjonsprosessen oppstår, er det når der er nitrat tilstede og under oksygenfri forhold. Derutover skal det selvfølgelig også være denitrifiserende bakterier til stede, som kan omdanne og oppta den energi som oppstår under prosessen. For at de oksygenfri forhold kan være til stede foregår prosessen i eller like under rotsonen, hvor oksygenen ikke ordentlig kan nå ned. Ettersom nitraten ikke kan binde seg til jorden følger den med vannet i vannløpet, underveis i vannløpet trenger noe av vannet ned til den oksygenfri sone hvor denitrifikasjonsbakteriene befinner seg i jorden, kan prosessen foregå. Under prosessen omdanner bakteriene nitratet til oksygen som de selv har nytte av og til det frie N2, som det også er nevnt tidligere. Derved kan man si at det skjer denne prosess:

N O3-N2 + 3O2

Denne oksygen som bakteriene omdanner, bruker de selv til respirasjon, så de på den måte skaffer de energi til deres egen overlevelse.