Hopp til innhold

Den hellige synode

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Den hellige synodes hovedkvarter i St. Petersburg.
Synoden i 1917, umiddelbart etter valget av den nye patriark, Tikhon.

Den hellige synode (russisk: Святейший синод – Svjatejtsyj sinod, også Den hellige dirigerende synode; Святейший Правительствующий Синод) var den høyeste ledelsen for den administrative kirkelige makten i Russland mellom 1721 og 1917. Den ble opprettet av Peter den store etter at han først hadde avskaffet det tidigere patriarkatet. Den hellige synode ble styrt av en keiserlig overprokurator.

Den helliga synode ble opprettet for å styre kirkens forvaltning, på samme måte som senatet stelte med statsforvaltningen, og trådte inn i det av Peter avskaffede patriarkembedet. Ingen ny patriark var blitt utnevnt siden patriark Adrian av Moskvas død i 1700.

Synoden var et kollegium, bestående av metropolittene samt de erkebiskoper og biskoper, som keiseren innkalt, i alt syv ordinære representanter. Ved tilfelle kunne også andre biskoper innkalles. Ordførende var metropolitten i Sankt Petersburg.

Til synoden hørte alle anliggender som kunne angå den russisk-ortodokse kirke, blant annet trones beskyttelse, tiltak mot skismaer og sektvesen, valg av høyere kirkefunksjonærer samt det kirkelige undervisningsvesenet. I kirkelige logstiftelsesspørsmål hadde synoden rådgivende stemme. Som overvåkende representant for staten og som mellommann mellom kirken og staten stod en av keiseren utnevnt verldslig embetsmann, overprokuratoren i den hellige synode, som hadde ministers rang og som var leder for synodens kanselli og dermed bestemmende for hele dens arbeidsordning. Ved siden av ham hadde synoden tapt nesten all betydning omkring 1917. Gjennom ham virket det absolutte enevelde på det kirkelige område.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Statesman's handbook for Russia. 1896.
  • Cracraft, James. "Diplomatic and Bureaucratic Revolutions, Revolutions and Resistance." The Revolution of Peter the Great. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2003. 60-65, 120-130. Print.
  • Cracraft, James. The Church Reform of Peter the Great. Stanford, CA: Stanford UP, 1971. Print.
  • Krindatch, Alexey. "Changing relationships between Religion, the State, and Society in Russia." GeoJournal 67.4 (2006): 267-282. Print.
  • Riasanovsky, Nicholas Valentine, and Mark D. Steinberg. “The Reign of Peter the Great.” A History of Russia. Vol. I. New York: Oxord UP, 2011. 211-29. Print.
  • The Catholic Encyclopedia volume 7, entry by Adrian Fortescue, publisher: Robert Appleton Company, 1910.