Defter

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En defter (flertall: defterler) var en type skatteregister og landmatrikkel i Det osmanske rike.[1]

Beskrivelse[rediger | rediger kilde]

Det kunne variere hva slagt informasjon som ble innhentet, men tahrir defterleri inneholdt typisk detaljer om landsbyer, bosteder, husholdsoverhoder (voksne menn og enker), ethnisitet/religion (ettersom dette kunne medføre skattemessige forpliktelser eller fritak) og landbenyttelse.[2] En defter-i hakâni var et landregister som også ble brukt i beskatningsøyemed.[3]

Registrene dokumenterer også de ikke skattepliktige askerî, og - direkte eller indirekte - migrasjoner mellom forskjellige deler av riket.[4]

Hver by og landsby hadde en defter og som regel en skattefullmektige eller noen i en administrativ rolle som skulle avgjøre om informasjonen skulle nedtegnes. Dette var vanligvis en lærd mann som hadde konnsksap til statens regulativer. Det ble brukt en defter for å fastholde familieforhold som ekteskap og arv.[5]

Disse nedtegnelser er av nytte også for historikere ettersom det her gis en mer nærgående innikt i og forståelse av landeierskap i de osmanske områder, og dermed nyttig i studiet av de osmanske borgeres dagligliv.

Noen av de osmanske embedsbærer emed ansvar for disse skatteregistrene var kjent som defterdarer.

Daftarer i India[rediger | rediger kilde]

Registre av dette slag er kjent som daftarer også i det nordlige India, for eksempel Peshwa's daftar i Pune.[6]

Uttrykkets bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Uttrykket bygger på det freske diphthera (διφθέρα), som sikter til 'bearbeidet dyrehud, lær, pels', det vil videre innebære en bok med sider av geitepergament[7] som ble brukt side om side med papyrus som skriveunderlag i antikkens Hellas; det ble overtat i arabisk som دفتر: daftar, i betydningen bokk. Ordet difteri, altså den smittsomme sykdommen forårsaket av Corynebacterium diphtheriae (Klebs-Loffler bacillus), har samme opphavet.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Klaus Kreiser: Der Osmanische Staat. (= Oldenbourg Grundriss der Geschichte, 30). München 2001 ISBN 3-486-53721-0. s. 104–106.
  • Ömer Lutfi Barkan: Essai sur les données statistiques des registres de recensement dans l’empire ottoman aux XV. et XVI. siecles. I: Journal of the Economic and Social History of the Orient. 1 (1958), s. 9–36.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Suleiman, Yasir (2016). «Glossary». Being Palestinian : personal reflections on Palestinian identity in the diaspora. Edinburgh: Edinburgh University Press. s. 368. ISBN 0-7486-3403-7. OCLC 963672141. 
  2. ^ Cosgel (2004). «Ottoman Tax Registers (Tahrir Defterleri)». Historical Methods. 37 (2): 87–100. 
  3. ^ Barnes (1987). An introduction to religious foundations in the Ottoman Empire. Brill. s. 151. ISBN 978-90-04-08652-4. 
  4. ^ Suraiya N. Faroqhi. Ottoman population. Cambridge UK: Cambridge University Press. s. 356–403. 
  5. ^ Cleveland, W. L. (2004). A history of the modern Middle East. Boulder, Colo: Westview Press.
  6. ^ Govind Sakharam Sardesai (Ed.): Selections from the Peshwa Daftar. Bombay : Gov. Central Press 19XX
  7. ^ Wünsch, Διφθέρα. In: Realencyclopaedie des Classischen Alterthums, vol. V,1, col.1157–1158