Datakrimutvalget

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Datakrimutvalget utredet i perioden 2002-2007 tiltak for å oppdatere lovgivningen knyttet til datakriminalitet.

Utvalget ble nedsatt av Regjeringen 11. januar 2002, og det har levert to delutredninger.

I delutredning I redegjorde utvalget for nødvendige lovtilpasninger som følge av datakrimkonvensjonen (Europarådets konvensjon 185 av 8. november 2001). Utredningen ble publisert som NOU 2003:27. Stortinget vedtok lovendringene som lov av 8. april 2005 nr. 16. Ved kgl. res. av 4. november 2005 ble ratifikasjon av Europarådets konvensjon om cybercrime vedtatt, med en reservasjon som angikk Artikkel 6.

Sorenskriver Stein Schjølberg ledet utvalget. For øvrig besto utvalget av seniorrådgiver Christina Christensen, rådgiver Beate S. Dagslet, kst. tingrettsdommer Marius Stub, førstestatsadvokat Inger Marie Sunde, teknologidirektør Berit Svendsen, forbrukerombud Bjørn Erik Thon og advokat Benedict de Vibe. Sekretær for utvalget var politifullmektig Ole Jacob Garder (frem til august 2003) og førstekonsulent Helene Wegner.

I delutredning II foreslo utvalget tiltak basert på en vurdering av teknologiutviklingen. Utredningen ble publisert som NOU 2007:2. Utvalget foreslo blant annet straffebestemmelser knyttet til spam, identitetstyveri (identitetsmisbruk), informasjonstyveri, og tjenestenekt. Forslagene ble sendt på høring i februar 2007.[1] I desember 2008 fremmet Regjeringen forslag til nye straffebestemmelser på området. Forslaget behandles av Stortinget våren 2009. [2]

Sorenskriver Knut Rønning ledet utvalget. For øvrig bestod utvalget av advokat Birthe Taraldseth, statsadvokat Jenny Sellæg, forsker Svein Willassen, rådgiver Christian With/seniorrådgiver Hanne P. Gulbrandsen og underdirektør Christina Christensen.

Kilder[rediger | rediger kilde]

Noter[rediger | rediger kilde]