Danmarks Kirker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et utvalg av de mange hefter og bind som er utgitt foreløpig.

Danmarks Kirker er et oppslagsverk om kirker i Danmark. Det har vært under utgivelse siden 1933 med artikler skrevet av fagfolk fra Nationalmuseet. Verket er i likhet med Trap Danmark organisert topografisk etter Danmarks amt før 1970 og begynte med en behandling av Præstø amt.

De enkelte kirker beskrives med en historisk innledning om kirkens tilhørighet, deretter beskrives beliggenheten, kirkegården og selve bygningene. Til dette knyttes så en beskrivelse av kalkmalerier, inventar som altertavle, døpefont m.m. og gravminner; epitafier, gravsten m.m.

Verket ble grunnlagt av Mouritz Mackeprang som var direktør ved Nationalmuseet. I 1926 laget Mackeprang en plan for verket og året etter kunne redaksjonsarbeidet begynne med Victor Hermansen som sekretær. Finansieringen kom fra Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet. I 1937 ble filolog Erik Moltke heltidsansatt til å arbeide på verket og i 1944 ble arkitekt Elna Møller ansatt. I 1950-årene ble redaksjonen utvidet og i 1992 var det åtte redaktører ansatt.

Den opprinnelige finansiering fra Carlsbergfondene ble etter få år til en likelig fordeling mellom staten og de to fondene. I 1978 ble denne modellen endret slik at staten – ved Kulturministeriet – står for 50%, Carlsbergfondene for 25% og de amtene som er under behandling, for de siste 25%. I tillegg yter Nationalmuseet støtte ved å stille lokaler til rådighet og stå for trykkingen.

Opprinnelig var det satt den begrensning for verket at det ikke skulle behandle tiden etter ca. 1850, dvs. kirker oppført etter 1850 skulle ikke tas med og inventar etter denne tid kun kort nevnes. Dette er man senere avveket noe fra.

Verket er pr. høsten 2011 delvis digitalisert og kan leses på Nationalmuseets side om Danmarks Kirker.

Utgivelser[rediger | rediger kilde]

Amt i kursiv er ikke ferdigutgitt.

Del Område Bind År
I København By 6 1945-88
II Frederiksborg Amt 4 1964-79
III Københavns Amt 4 1944-51
IV Holbæk Amt 5 1979-2001
V Sorø Amt 2 1934-37
VI Præstø Amt 2 1933-35
VII Bornholms Amt 1 1954
VIII Maribo Amt 2 1948-51
IX Odense Amt ? 1990-?
X Svendborg Amt ? 2010-?
XI Hjørring Amt ? ?
XII Thisted Amt 2 1940-42
XIII Ålborg Amt ? ?
XIV Viborg Amt ? ?
XV Randers Amt ? Under forberedelse
XVI Århus Amt 11 1968-2008
XVII Vejle Amt ? 2004-?
XVIII Ringkøbing Amt ? 1998-?
XIX Ribe Amt 5 1979-2003
XX Haderslev Amt 1 eller 2 1954
XXI Tønder Amt 1 1957
XXII Åbenrå Amt 1 1959
XXIII Sønderborg Amt 1 1961
XXIV Færøerne ? ?
XXV Grønland ? ?

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Axel Andersen, Danske opslagsværker, kap. 10-12, Gad, 1970-74. (Danmarks Biblioteksskoles skrifter, 4). ISBN 87-12-16636-7.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]