Danmarks Jurist- og Økonomforbund

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Danmarks Jurist- og Økonomforbund (Djøf) er en fagforening som inngår i Akademikernes Centralorganisation. Djøf fusjonerte i 2010 med C3 og hadde i 2013 over 79 000 medlemmer.

Medlemmer[rediger | rediger kilde]

Djøf organiserer utover jurister og økonomer alle samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske studenter og kandidater fra det private og det offentlige område. Medlemmene arbeider med rettsvitenskap, økonomi, forvaltning, forskning, undervisning, handel, kommunikasjon og ledelse.

Tidligere var den største del av medlemmene offentligt ansatte, men etter fusionen med C3 i 2010, har Djøf like mange privat og offentligt ansatte erhvervsaktive medlemmer. Litt under 28 prosent av medlemmene var i 2006 studenter og er således medlemmer av foreningens studentorganisasjon, Djøf Studerende.

Djøf er et spesielt fagforening ved at både sjefer og ansatte er medlemmer, men disse er organiserte i forskjellige avdelinger. Også selvstendige advokater kan være medlemmer.

Organisasjon[rediger | rediger kilde]

Organisatorisk er Djøf et enhetsforbund som ledes av et hovedstyre. Men politisk sett er Djøf delt opp i seks foreninger eller avdelinger, som representerer de forskjellige ansettelsesområdene:

  • Overenskomstforeningen er Djøfs største avdeling. Den representerer de overenskomstansatte medlemmene, som i helt overveiende hovedregel er offentligt ansatte (eller ansatt i tidligere statlige virksomheter).
  • Offentlige chefer i Djøf representerer sjefer og tjenestemenn ansatt i stat, regioner og kommuner. Også dommere er omfattet av denne kategori.
  • Djøf Privat omfatter alle privatansatte medlemmer bortsett fra advokatsektoren.
  • FAAF står for Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige i Djøf, som omfatter de ansatte advokater og -fullmektiger.
  • Djøf Studerende er foreningen for studenter i Djøf. Her opptas studenter fra samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske studieretninger.
  • Pensionistforeningen omfatter de pensjonerte Djøf-medlemmene.

Hertil kommer SFA, Sektoren for arbejdssøgende.

Djøf har en tilkyttet pensjonskasse, Juristernes og Økonomernes Pensionskasse.

Dommerfullmektigforeningen[rediger | rediger kilde]

Dommerfullmektigforeningen er en forening for medlemmer av Djøf ansatt ved Danmarks domstoler, med unntak av dommere og jurister ved Procesbevillingsnævnet. Foreningen har ca. 320 medlemmer, og ble stiftet i 1939 med det formål - innenfor rammene av Djøf - å styrke sammenholdet mellom medlemmene og å ivareta deres interesser. Foreningen engasjerer nesten alle ikke-utnevnte jurister og akademikere ved domstolene.

Dommerfullmektigforeningens daglige drift ivaretas av et styre med syv styremedlemmer og et antall suppleanter, og har tilknyttet fem selvstændige kretser.

Aktiviteter[rediger | rediger kilde]

Djøf er i familie med forlaget Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Nyt Juridisk Forlag og Handelshøjskolens Forlag. Forlagene utgir litteratur på det juridiske, økonomiske og samfunnsvitenskapelige område. Det dreier seg om lærebøker, lovkommentarer, lønninnkassering, håndbøker og debattskapende bøker samt fagtidsskrifter.

Herudover forestår Djøf en del kursvirksomhet og utgir et fagblad til medlemmene, djøfbladet.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]