Cytoskjelett

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Cytoskjelettet er et organisert og dynamisk system av fibre i cytoplasma hos eukaryote celler. Cytoskjelettets hovedfunksjon er å gi cellen fasong, bevegelse og mekanisk styrke.

Ulike typer[rediger | rediger kilde]

Cytoskjelettet deles gjerne inn i tre hovedtyper; mikrofilamenter, intermediære filamenter og mikrotubuli.

Mikrofilamenter (aktin)[rediger | rediger kilde]

Mikrofilamenter er lange aktinkjeder (F-aktin) som består av en rekke globulære subenheter (G-aktin). Mikrofilamenter er distribuert i hele cytoplasma, men finnes i høyest konsentrasjon rett under plasmamembranen. Filamentene er en fleksibel heliks med en diameter på 7-9 nm. Mikrofilamentene utøver en rekke viktige funksjoner i cellene. De regulerer cellefasong, medierer bevegelse (lamellipodia/filopodia), inngår i mikrovilli og danner aktinringen som snører av de to dattercellene ved cytokinese. For øvrig utøver mikrofilamentene en sentral funksjon ved muskelkontraksjoner.

Intermediære filamenter[rediger | rediger kilde]

Intermediære filamenter består av ulike typer fiberproteiner - keratin, vimentin og lamin. De kan visualiseres som fleksible tau med en diameter på omkring 10 nm. De intermediære filamentenes hovedfunksjon er å gi mekanisk styrke til celler og vev. De gir også mekanisk støtte til cellekjernen.

Mikrotubuli[rediger | rediger kilde]

Mikrotubuli er lange kjeder av det globulære proteinet tubulin. Det er en stiv, hul heliks med en diameter på 25 nm. Mikrotubuli har sitt utspring fra et centrosom som befinner seg nær kjernen. Funksjonelt sett er mikrotubuli involvert i å opprettholde cellens fasong og danner et nettverk som dikterer plasseringen til enkelte organeller (bl. a. endoplasmatisk retikulum). Mikrotubuli er også involvert i bevegelse, både intra- og ekstracellulært. Flageller som muliggjør bevegelse hos bakterier, har en kjerne av mikrotubuli. Det samme har flimmerhår (cilier) som blant annet har i oppgave å fjerne partikler fra luftveiene. Hva gjelder intracellulær transport danner mikrotubuli et nettverk som fasiliterer transport av vesikler inne i cellen. Mikrotubuli danner også den mitotiske spindel under celledeling.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]