Cytokinreseptor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Cytokinreseptorer er en cellemembranreseptor som binder ligander av typen cytokiner. De er en form for tyrosinkinaser, men har ingen egen tyrosinkinaseaktivitet. Når cytokinreseptoren aktiveres, blir den tilhørende januskinasen, JAK, aktivert. De fosforylerer først hverandre, deretter andre målproteiner i noen av de tilhørende signaltransduksjonskjedene.

Cytokin fester seg til en reseptor, som igjen aktiverer januskinaser, og deretter overfører STAT-proteiner informasjon til cellekjernen

En vanlig signaltransduksjonsvei er JAK-STAT-signaltransduksjonsveien, som leder til fosforylering og dimerisering av STAT-proteiner, som fungerer som transkripsjonsfaktorer.

JAK kan også aktivere alle signaltransduksjonsveier som er assosiert med tyrosinkinasereseptorer, nemlig: