Controller

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En controller er en økonom med fokus på virksomhetsstyring, hovedsakelig ved hjelp av økonomiske mål. Controllerens yrkesrolle varierer avhengig av den aktuelle organisasjonens behov, men inneholder ofte analyse av nøkkeltall, organisasjons-, forretnings- og logistikkspørsmål. Controlleren ses som en ressurs for ledelsen og kan sitte i ledelsesgruppen eller tilsvarende.

Opprinnelse og historie[rediger | rediger kilde]

Den særskilte controllerrollen oppsto først i de amerikanske jernbaneselskapene på 1800-tallet, i takt med at de fikk et større behov for å følge opp interne hendelser. Ordet ble i begynnelsen ofte stavet comptroller, og gjør det i blant fremdeles.

På 1920- og 1930-tallet utviklet mange virksomheter budsjettering og budsjettoppfølging. I forbindelse med dette forandret controllerens rolle bort seg fra registrering og beskrivelse av det som hadde inntruffet. I den nye rollen ble controlleren en fortolker, rådgiver, problemløser og den som gav tidlige advarsler om oppdagede trusler. Interessen for controllingfunksjonen var dog fremdeles svak i Europa på denne tiden.

Først på 1970-tallet økte interessen i Europa. Behovet for controllerfunksjonen har økt blant annet på grunn av en økt desentralisering, som medfører et behov for informasjon til flere nivåer. Krav på grunn av øket internasjonal konkurranse, økt medbestemmelse og krav fra intresseorganisasjoner og myndigheter har bidratt til denne utviklingen.

Arbeidsoppgaver[rediger | rediger kilde]

Controllerens hovedsakelige arbeidsoppgaver er å analysere, følge opp resultat, overvåke lønnsomheten og virksomhetens indre effektivitet, samt bistå i utvikling og styring av virksomheten. Oppgaver og plassering i organisasjonen varierer sterkt avhengig av organisasjonens behov og ledelsesfilosofi. Som oftest rapporterer controlleren direkte til enhetens sjef; en divisjonscontroller rapporterer til divisjonsjefen osv., men controlleren kan også rapportere direkte til økonomisjefen. Controllere finnes i mange virksomheter, også i statlig og kommunal forvaltning.

Arbeidsoppgavene omfatter som regel budsjettering, budsjettoppfølging, andre periodiske rapporter, prognoser, lønnsomhetsoppfølginger, analyser, gransking av investeringsoppgaver og utvikling av rutiner og systemer. Utredninger er også en vanlig oppgave. Controlleren deltar av og til i arbeidet med årsavslutning og regnskapsrapportering.

Controlleren bruker data fra regnskapet, men minst like viktig er informasjon fra andre kilder som for eksempel personalsystem, produksjonssystem og opplysninger som innhentes spesielt. Analysen av denne informasjonen krever god kunnskap om datasystem og gode analytiske evner. En viktig del av rollen er også å formidle informasjonen innen organisasjonen og påvirke slik at analysene fører til utvikling i ønsket retning. Dette innbefatter å være diskusjonspartner til sjefer og andre beslutningstagere. Yrkesrollen krever derfor også et visst mål av pedagogiske evner og lederskap.

I blant får controlleren oppgaver som ligger klart utenfor det som er tradisjonelt arbeid for en økonomiavdeling, for eksempel mer omfattende utredninger om produkters utviklingsmuligheter.

Controlleren har i Europa en noe mer spesialisert yrkesrolle enn i USA, der controlleren også kan ha ansvar for eksternrapportering, likviditet, internrevisjon med mer.

Andre controllerroller[rediger | rediger kilde]

En business controller (forretningsøkonom) er en controller med sterkt fokus på styrning av selskapets forretningsvirksomhet og markedsføring i skjæringspunktet mellom selskapet og markedet. Oppfølging av konjunkturer og nye lovers innvirkning på virksomheten kan inngå i arbeidsoppgavene. Accounting controller ligner mer på tittelen regnskapssjef. Dessuten forekommer etterleddet -controller mer og mer i sammenhenger som ikke har med økonomi å gjøre, som for eksempel personalcontroller og kvalitetscontroller. Disse yrkesrollene kan variere sterkt, men betegnelsen controller indikerer vanligvis at rollen innbefatter analyse og rådgivning.