Hopp til innhold

Conjectures and Refutations

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge («Formodninger og gjendrivelser. Veksten av vitenskapelig kunnskap») er en bok av den østerriksk-britiske filosofen Karl Popper (1902–1994). Boka kom ut på forlaget Routledge (London) i 1963 og inneholder 21 av hans artikler og foredrag fra tidsrommet 1940 til 1960. Tre av disse var tidligere upublisert.

Bokas kapitler er organisert i to deler som heter hhv. «Conjectures» og «Refutations». Dette er nøkkelordene i Poppers kritisk-rasjonalistiske vitenskapsteori, siden vitenskapelig fremskritt ifølge Popper skjer ved å sette frem dristige antageler (formodninger, hypoteser) og prøve å motbevise (gjendrive, falsifisere) disse. Flere av kapitlene i boka er via til nettopp vitenskapsteori, ved at Popper delvis forbedrer sine tidligere metoder (slik han hadde beskrevet dem i Logik der Forschung) og delvis imøtegår kritikk og misforståelser. Blant annet modererer han sitt tidligere syn på metafysikk ved å vise at også metafysiske utsagn kan være, om enn ikke falsifiserbare, så i hvert fall kritiserbare, og dermed være tilgjengelig for forbedring (kap. 8).

Andre kapitler videreutvikler de sosialfilosofiske ideene som han begrunna i The Open Society and its Enemies (spesielt kap. 4, 16, 17). Et tredje tema som dekkes i boka er sinnsfilosofi, i og med at Popper her for første gang skisserer sine tanker rundt opphavet til språk og bevissthet, som han mente står i en tett sammenheng (kap. 4, 12–14). Til slutt omfatter boka også noen filosofihistoriske kapitler (kap. 5–7).

Popper reviderte og utvida boka flere ganger, sist i 1989. Revisjonene bestod bare i mindre korreksjoner, og utvidelsene skjedde i form av appendiks (fem var med i førsteutgava, den sjette ble tilføyd i 1965, den sjuende til niende i 1969 og den tiende i 1989). Boka er oversatt til tolv språk.

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata