Hopp til innhold

Cessio legis

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Cessio legis er et latinsk uttrykk opprinnelig tatt i bruk innen romerretten, som betyr «overdragelse i kraft av loven». Begrepet betegner innen obligasjonsretten at et krav overføres fra en kreditor til en annen som følge av alminnelige rettsprinsipper uten uttrykkelig avtale mellom partene. Et praktisk anvendelsesområde er der hvor et forsikringsselskap har dekket en skade for forsikrede – i en slik situasjon vil selskapet automatisk overta kravet som forsikringstakeren har mot skadevolder. Også sikkerhetsretter som hører med kravet vil kunne overføres gjennom cessio legis, for eksempel en panterett. Et annet uttrykk som brukes i tilnærmet samme betydning som cessio legis er subrogasjon.