Brottsbalken

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Brottsbalken (1962:700) er den sentrale straffeloven i Sverige. Den trådte i kraft den 1. januar 1965 og erstattet da straffeloven av 1864.

Brottsbalken består av tre avdelinger.

  • Den første inneholder generelle bestemmelser.[1]
  • Den andre, som har overskriften Om lovbruddene, inneholder en oppregning av de ulike overtredelsene, en såkalt lovbruddkatalog.[2] De ulike overtredelsene blir i sin tur inndelt i lovbrudd mot person, formueslovbrudd samt lovbrudd mot staten og almenheten.
  • Den tredje, som fått overskriften Om reaksjonene, inneholder en oppregning av de reaksjoner, i dagligtale kalt straffer, som kan ilegges når overtredelser er bevist og pådømt i domstolene.[3] Disse er bøter og fengsel samt betinget dom, skyddstilsyn og overføring til særskilt omsorg. Den inneholder dessuten retningslinjer for hva som utgjør straffrihetsgrunner og formildende omstendigheter samt regler om når reaksjoner bortfaller.

Noter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Første avdelingen
  2. ^ Andre avdelingen
  3. ^ Tredje avdelingen