Bribris ortografi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bribris ortografi ble utvikla ved Universidad de Costa Rica på slutten av 1900-tallet. Ettersom nesten alle bribrier også snakker spansk, er alfabetet for bribri i stor grad basert på det spanske alfabetet.

Lydene er i denne artikkelen representert med symboler fra det internasjonale fonetiske alfabetet.

Fonemer i bribri[rediger | rediger kilde]

Bribri har følgende vokalfonemer:

Orale vokaler Nasale vokaler
Framre Midtre Bakre Framre Midtre Bakre
Trange i   u ĩ   ũ
Nesten-trange ɪ   ʊ      
Halvåpne ɛ   ɔ ɛ̃   ɔ̃
Åpne   a     ã  

Konsonantfoneme er de følgende:

  Bilabial Dental/alveolar Postalveolar Velar Glottal
Plosiver p  b t  d   k ʔ
Affrikater/koartikulerte   ts͡ tʃ͡  ttʃ͡  dʒ͡ tk͡  
Frikativer   s ʃ x  
Laterale flapper   ɺ      

I tillegg har språket følgende allofoner som også representeres med egne bokstaver: [m], [n], [ɲ], [ɾ] og [r].

Alfabet[rediger | rediger kilde]

Vokaler[rediger | rediger kilde]

Orale vokaler[rediger | rediger kilde]

Lyd Symbol
[i] i
[u] u
[ɪ] ë
[ʊ] ö
[ɛ] e
[ɔ] o
[a] a

Nasale vokaler[rediger | rediger kilde]

Representasjonen av de nasale vokalene er det ennå ikke enighet om. Tidligere ble nasaliteten markert med understrek eller med kvist, og i det siste har man også begynt å bruke tilde.

Lyd Symbol
[ĩ] i  į  ĩ
[ũ] u  ų  ũ
[ɛ̃] e  ę  ẽ
[ɔ̃] o  ǫ  õ
[ã] a  ã  ã

Konsonanter[rediger | rediger kilde]

Lyd Symbol
p p
t t
k k
b b
d d
ʔ '
ts͡ ts
tʃ͡ ch
dʒ͡ y
ttʃ͡ tch
tk͡ tk
s s
ʃ sh
x j
ɺ l
m m
n n
ɲ ñ
ɾ r
r rr

Toner[rediger | rediger kilde]

Tonene markeres med diakritiske tegn over vokalene. Systemet er motsatt av det som brukes i det internasjonale fonetiske alfabetet og i mange andre språk.

Tone Tegn Eksempel
Høy Grav aksent à
Lav Ingen aksent a
Fallende Akutt aksent á
Stigende Møne â