Branngate

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Pløying av en branngate for å forhindre spredning av skogbrann i Sør-Carolina.

En branngate er en «gate» som ryddes i skog eller andre steder for å stoppe en brann som nærmer seg, eller forebygge at en brann sprer seg – eller iallfall sinke brannen. I dag lages branngater oftest for å begrense skogbranner. I byer finnes gjerne minstekrav for gatebredden blant annet for at de også skal kunne fungere som branngater. Skogsbilveier og større veianlegg gjennom skogen har ofte samme funksjon. I middelalderen og til ut i 1800-årene var det også vanlig å rive eller sprenge hus i byene for å lage branngater mot fremrykkende bybranner. Derfor var økser og brannhaker – senere også krutt og enda senere dynamitt – viktige redskaper i datidens brannvern. Elver, sjøer, myrer og lignende fungerer ofte som naturlige branngater.