Blue chip

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Blue chip er i finans en betegnelse på lett omsettelige aksjer i et veletablert selskap, som leverer stabile overskudd og har lav gjeldsgrad. Begrepet stammer fra kasinoer, hvor de blå sjetongene har høyest spillverdi. De fleste blue chip-aksjer betaler regelmessig utbytte, selv når forretningene går dårligere enn normalt. De verdsettes høyt av investorer som ønsker en relativt høy grad av sikkerhet og stabilitet, selv om prisene per aksje normalt er forholdsvis høye. Mange blue chips er å finne i populære aksjeindekser, som f.eks. i hovedindeksenOslo Børs.

Alternativt kan blue chip referere til selskaper med høy markedsverdi, som f.eks. Statoil. Det nå oppløste selskapet Enron ble en gang ansett å ha en blue chip-aksje.