Hopp til innhold

Bit per sekund

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bit per sekund, forkortet bit/s (faglig korrekt) eller de mer populære bps eller b/s (som bør unngås grunnet sammenblanding med byte) er måleenheten for bitrate, datarate, båndbredde eller hastighet. De to siste begrepene er populærbegreper som også kan bety mye annet.

Måleenheten angir overføringskapasiteten for et digitalt transmisjonssystem i betydningen antall binære siffer (dvs. 0-ere og 1-ere) per sekund.

Bit/s brukes som oftest sammen med passende prefikser som:

  • k for kilo = 1000 = 103 eller ofte egentlig 1024 = 210 (kibi), (husk liten k fordi stor K betyr Kelvin, absolutt temperatur)
  • M for mega = 1000.000 = 106 eller ofte egentlig 1 048 576 = 220 (mebi), husk stor 'M' fordi liten 'm' betyr milli)
  • G for giga = 1000.000.000 = 109 eller ofte egentlig 1.073.741.824 = 230 (gibi)
  • T for tera = 1000.000.000.000 = 1012 eller ofte egentlig 1.099.511.627.776 = 240 (tebi)
  • osv.

Viktig å huske:

  • det skal være store bokstaver i prefiksene med unntak av k for kilo, men det er liten fare for misforståelser mellom kbit/s (rett) og Kbit/s (feil), eller mellom Mbit/s (rett) og mbit/s (feil) osv. – selv om sistnevnte egentlig betyr millibit/sekund, som er en så liten enhet at den ikke har praktisk verdi.
  • korrekt bruk er ofte egentlig binærprefiksene kibi, mebi, gibi, tebi, osv., men disse er ennå ikke i vanlig bruk.
  • båndbredde betyr egentlig frekvensbåndets ustrekning angitt i Hz, men det vil ofte gå frem av sammenhengen at vi mener bitrate/datarate.
  • byte per sekund er ikke noen standard måleenhet selv om noen applikasjonsleverandører oppgir f.eks. nedlastingshastighet i kB/s, noe som stadig fører til misforståelser da 1 Byte er 8 bit.