Bikube

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Bikuber

Bikuber brukes som bolig for honningbier som brukes i birøkt. Fra naturens side bygger biene gjerne sine samfunn i hule trestammer. I Afrika brukes fortsatt hule trestammer som bolig for bifolk som holdes i kultur.

Fra gammelt av brukte man gjerne halmkuber til birøkt. Biene bygde sitt voksbygg fritt i denne. Etterhvert ble det vanlig å bruke isolerte trekasser med løse tavler med bivoks. De løse tavlene gjør det mulig å gjenbruke vokstavlene fra år til år. Løse tavler gjør det lettere for birøkteren å følge utviklingen til bifolket. I dag brukes lettere materialer som isopor til bikuber.

En moderne bikube består av et bunnbrett der inngangen er. Over bunnbrettet står yngelkassen der dronningen legger egg og yngelen fores opp av biene. Over yngelrommet legges gjerne et dronninggitter som hindrer at dronningen går oppover i kuben. Over dronninggitteret kan det være én eller to honningkasser (skattekasser). Kuben har en toppakning og lokk. Alle kassene inneholder rammer med vokstavler. I Norge er målene på kubeutstyret standardisert. Bikuben settes på en palle eller kubekrakk slik at den står stødig og tørt.

Normalt finnes det bare én dronning i hver bikube. Det går imidlertid an å ha todelt yngelrom med hver sin dronning og felles skattekasse over dronninggitter.