Bifenyl

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
CPK modell av bifenyl som viser den tvinnede strukturen.

Bifenyl (eller difenyl eller fenylbenzen eller 1,1'-bifenyl eller lemonen) er en fast organisk forbindelse som danner fargeløse til gulaktige krystaller. Det har en skarp behagelig lukt. Bifenyl er en aromatisk hydrokarbon med molekylformel C12H10.

Bifenyl har betydning som startmateriale for fremstillingen av polyklorinerte bifenyler (PCB), som tidligere var vanlig brukt som dielektriske væsker og heat transfer agents. Bifenyl er også et mellomprodukt for produksjonen av flere andre organisk forbindelser som emulgator, optical brightener, insekticid og plast.