Hopp til innhold

Bølge–partikkel-dualitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

I fysikk og kjemi er bølge–partikkel-dualiteten et begrep i kvantemekanikken som betegner at alle objekter i universet har egenskaper som en assosierer med både bølger og med partikler. Denne dualiteten er derfor ekvivalent med å beskrive partikler som materiebølger. Eksempler er bølgenes interferens og partiklenes kvantiserte egenskaper. Dette er mest tydelig for subatomære partikler, men gjelder i prinsippet alle objekter. Det ligger sentralt i konseptet bølge-partikkel-dualitet at begrep fra den makroskopiske verden som "bølge" og "partikkel" ikke er i stand til å beskrive objekter i kvantemekanikk fullstendig.

Sammenhengen mellom bølgelengden og bevegelsesmengden er gitt ved det samme uttrykket både for partikler og for fotoner

hvor er plancks konstanten.