Audiogram

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et audiogram eller en hørselskurve er en grafisk fremstilling (som et diagram) av hørselstap. X-aksen viser lydfrekvenser fra 125 Hz (dype, mørke toner) til 8000 Hz (høye, skarpe toner), y-aksen viser lydstyrke målt i desibel (dB) fra −10 dB til omtrent 120 dB.

Et audiogram lages ved at hørselen til en person på forskjellige frekvenser måles av en audiograf og plottes inn. Desto større hørselstap for et frekvensområde, desto større lydstimuli må til før personen sanser lyden. Audiografen vil under en hørselstest spille av toner med en bestemt frekvens, og personen som testes vil markere når lyden høres. Dersom personen ikke hører den bestemte tonen, vil audiografen øke lydstyrken gradvis og markere hvor sterk lyd som må til før personen hører den.

Autoritetsdata