Assistentlege

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Assistentlege er en tittel for en lege i en underordnet stilling på et sykehus. Begrepet assistentlege beskriver en lege som er i en spesialisering ved en sykehus-avdeling. Assistentlegen har derfor ikke nådd sin medisinske spesialitet, i motsetning til overlege, som er ferdig spesialist i faget. Det vil ofte skilles mellom assistentleger som går forvakt og assistentleger som går bakvakt, hvorav de sistnevnte er mer erfarne. Det tar minst 5 år å bli ferdig spesialist i et medisinsk fag. Assistentlegen må gjennomføre både obligatorisk og selvvalgt tjeneste før spesialitet oppnås.

Stillingen plassert over assistentleger var tradisjonelt reservelege. Etter at denne stillingen er avskaffet er det overleger som er direkte overordnet assistentleger.