Arrow-Debreu

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Arrow-Debreu kan enten vise til Arrow-Debreu-modellen (heretter AD-modellen), en modell for generell likevekt i økonomi eller Arrow-Debreu-verdipapirer, som også kalles tilstandspriser (en form for risikojustert diskonteringsfaktor), et konsept av betydning i moderne finansteori. Modellen ble utviklet av Kenneth Arrow og Gerard Debreu50-tallet.

Sammenlignet med tidligere teori, går AD-modellen lenger i hva man innbefatter i definisjonen av et gode, slik at man kan ta hensyn til aspekter som tid, sted og risiko. For eksempel tillater modellen at olje har ulik pris ved levering i dag enn om ett år, men også ulik pris avhengig av hvilken tilstand som inntreffer på et gitt tidspunkt i fremtiden (herav begrepet tilstandspriser).

Modellen forutsetter komplette markeder altså at det eksisterer priser for alle tenkelige tilstander.

Arrow-Debreu modellen i finans[rediger | rediger kilde]

I finans brukes begrepet Arrow-Debreu mest i sammenheng med AD-verdipapirer. Disse verdipapirer betaler én enhet gitt at en bestemt tilstand inntreffer og ingenting i alle andre tilstander. Nåverdien i dag av et slikt verdipapir betegnes dermed som en "tilstandpris".