Ansvarlig lån

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ansvarlig lån er lån som gis uten pant i eiendeler. Lånene er i utgangspunktet knyttet til en person, men kan også bli en del av et arveoppgjør dersom låntakeren dør og etterlater seg arvinger eller verdier som skal skiftes.

Ansvarlige lån ytes ikke til personer som er eller forventes å bli svake betalere. Opplysninger om egen økonomi, og eventuelle tidligere problemer med nedbetaling blir derfor innhentet. Kredittinformasjon er en egen forretningsgren, med store firmaer.

Den vanligste formen for ansvarlig lån oppstår når en person skaffer seg et kredittkort med fleksibel bruk, men en gitt maksimalsum som kan tas ut totalt. Kortene kalles «personkort», og har andre betingelser enn såkalte «firmakort» der en person kan ha fullmakt til å belaste et firma eller annen organisasjon for visse typer utgifter.

Kausjonslån er en annen form for personansvarslån, der låntaker påtar seg løpende forpliktelser, mens en eller flere kausjonister lover å stille solidarisk, dersom lånevilkårene ikke blir overholdt. Dette er fortsatt en vanlig låneform.

Lån som gis uten pantesikkerhet eller kausjon, blir alltid sikret ved høyere rente, som kan bli mellom 18 og 24 % per år (omkring 1985 var det ikke uvanlig med over 30 %) og med forbehold om at renteøkninger kan bli aktuelt med vanlig varsel. Den som på forhånd er på en kredittinstitusjons liste over dårlige betalere kan ikke få slike lån.

Lånene til forbruk markedsføres gjerne som kreditt på dagen, og med avdragstabeller over lengre tid, som får månedsutgiftene til å virke rimelige. Rente på 18 % presenteres da som 1,5 % per måned.

Også vanlige betalingskort kan være utstyrt med en kredittramme som kan brukes ved varekjøp. Siden disse ofte er knyttet til en bankkonto med regelmessige innskudd (lønn eller annen inntekt) er lånerenten gjerne noe lavere enn på kredittkort.

I praksis vil også pantelån mot pant i for eksempel en bil bli delvis omgjort til ansvarlig lån, dersom låntaker ikke klarer avdragene, og pantegjenstanden ikke lar seg selge til en pris som dekker restlånet. Slike restlån er omsettelige verdipapirer. Inkassobyråer kjøper inn slike for en brøkdel av verdien, og tjener på å drive inn mest mulig av restgjelden.

I fagkretser forstås begrepet ansvarlig lån ofte som en spesiell type lån som ytes til selskaper som ikke gir grunnlag for å slå selskapet konkurs. Lån med personlig betalingsansvar KAN for så vidt betegnes som ansvarlig lån, men slik denne artikkelen nå står, kan den fort gi et feilaktig inntrykk av hva fagfolk flest mener når de henviser til ansvarlig lån (ofte omtalt som hybridkapital i forbindelse med finanskrisen i 2008/2009 og de redningspakker som ble tilbudt banker i en rekke land)