Alderspsykiatri

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Alderspsykiatri, eller gerontopsykiatri, er en spesialisert form for psykiatri som har som mål å forebygge, diagnostisere og behandle eldre med psykiske lidelser. Faget har utviklet seg først innen geriatrien inntil det har blitt et eget selvstendig fagområde innen psykiatri. Det hele startet i Storbritannia og har utviklet seg videre spesielt i den vestlige verden og Japan i løpet av 1970- og 80-årene. Etter 1990 har det skjedd en dramatisk endring ved de alderspsykiatriske enhetene i Norge. Man fokuserer nå på kortere utrednings- og behandlingsopphold; samtidig har den ambulante virksomheten og samarbeidet med kommunal helsetjeneste økt betraktelig. Kompetanseheving gjennom forskning, undervisning, rådgivning og veiledning er en integrert del av alderspsykiatriens utvikling videre. De vanligste behandlingsformene innen alderspsykiatri er som innen andre psykiatriske fagområder samtaleterapi/psykoterapi, medikamentell behandling, psykoedukasjon, miljøterapi og samarbeid / rådgivning til pasient, pårørende og annet hjelpeapparat.

Alderspsykiatri har spesialisert seg på psykiske lidelser som opptrer første gang i alderen over 65 år. Noen unntak fra dette som allikevel ofte følges opp fra alderspsykiatri er demenssykdommer som kan oppstå i yngre alder, som Alzheimers sykdom med tidlig debut eller frontotemporallappsdemens. Pasienter med demens må vanligvis ha atferdsproblemer eller en psykisk lidelse som for eksempel angst eller depresjon som tilleggssymptomatikk for å få et tilbud innen alderspsykiatrien.

Forekomsten av psykiske lidelser øker med alderen, og mange lidelser som demens, er først og fremst utbredt blant eldre mennesker. Kroppslig sykdom og aldringsprosesser, og degenerative forandringer i sentralnervesystemet disponerer for utvikling av psykiske lidelser. Eldres sosiale miljø er ekstra utsatt for dyptgripende endringer på grunn av egen sykdom eller sykdom som rammer de man er glad i, flytting til omsorgsboliger eller sykehjem og tapsopplevelser som skyldes dødsfall av ektefeller eller gode venner. Den alderspsykiatriske pasient har derfor oftest en betydelig sammensatt problematikk, både fysisk, psykisk og sosialt.

Det fins mer utfyllende informasjon om norsk alderspsykiatri og framtidsperspektiver under lenken til Plandokument for norsk alderspsykiatri 2001 – 2010.

Vanlige psykiske lidelser hos eldre[rediger | rediger kilde]

Alle psykiske lidelser som rammer unge mennesker kan ramme også eldre. I tillegg kommer at forekomsten av en del lidelser, som for eksempel Alzheimers demens, øker med alder. De viktigste lidelsene har egne artikler på Wikipedia:

Kilder[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]