Aktør-nettverksteori

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Aktør-nettverksteori (ANT eller Actor-network theory) er en teoretisk tilnærming til samfunnsvitenskap som forsøker å beskrive hvordan aktører i et samfunn oppfører seg og påvirker hverandre. Den ble utviklet gjennom arbeidet til flere forskere, blant annet Bruno Latour, Michel Callon og John Law. ANT er mest kjent for at den ikke skiller mellom ikke-menneskelige og menneskelige aktører i et nettverk.

Den grunnleggende tanken er at man kan identifisere nettverk av aktører i samfunnet, der alle aktørene påvirker nettverket og andre aktører i større eller mindre grad, men samtidig også selv blir påvirket. Fordi ANT ikke skiller mellom mennesker og ikke-mennesker er teorien godt egnet til å beskrive sosio-tekniske nettverk og systemer.

To av de viktigste begrepene som benyttes i ANT er inskripsjon (inscription) og oversettelse (translation). En inskripsjon refererer til hvordan et teknisk objekt skaper et bruksmønster, altså hvordan objektet legger til rette for at det skal brukes på en bestemt måte. Et objekt med sterk inskripsjon vil tvinge brukeren til å følge et gitt mønster, mens en svak inskripsjon vil åpne for at objektet kan brukes på andre måter enn skaperen planla. En oversettelse kan forklares som det å skape en inskripsjon, med det formål å føre (align) objektet eller nettverket objektet er i mot et bestemt mål.

Et nokså kjent eksempel på hvordan et aktør-nettverk kan fungere er gitt av Latour. Han beskriver en hotelldirektør som ønsker at gjestene skal huske å levere fra seg nøklene før de forlater hotellet. Først setter han opp et skilt bak resepsjonsdisken, den første oversettelsen og inskripsjonen, der det står nettopp dette. Denne inskripsjonen er ikke sterk nok, og gjestene gjør ikke som han ønsker. Neste oversettelse er å henge en metallklump på nøkkelen, og ved å gradvis øke vekten på klumpen husker til slutt gjestene å levere fra seg nøklene når de drar. Dermed, gjennom en serie oversettelser, gjør direktøren inskripsjonen i nettverket så sterk at han når sin målsetning.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]