Akkordlønn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Akkordlønn er en merkantil betegnelse for betaling for arbeidsytelse som det er en avtalt akkord for. Med andre ord en avlønningsform som gjør lønnen avhengig av produksjonsresultatet. Det finnes forskjellige former for prestasjonslønn, for eksempel bonusordninger, provisjon eller akkordlønn i en eller annen form.

Noen alminnelige former er :

  • (i industrien) at det er avtalt en fast godtgjørelse per produsert enhet, slik at arbeideren lønnes avhengig av hvor mye han/hun presterer, altså hvor raskt og nøyaktig arbeidet utføres, uavhengig av hvilken tid som brukes på arbeidet. Ved tidsakkord får arbeidstakeren «godskrevet» et bestemt antall minutter eller timer per stk. eller produksjonsenhet, uavhengig av hvor lang tid som brukes på arbeidet.
  • (i transportnæringen) at f.eks. transportselskaper avtaler fast pris for et transportoppdrag helt uavhengig av hvilken tid det tar å utføre oppdraget. Dette kan føre til press på sjåførene, se note.
  • (for håndverkere) at et beskrevet oppdrag (som regel et mindre oppdrag) utføres til en avtalt pris, og at oppgjør skjer når arbeidet er utført og godkjent. Dette minner om bindende anbud men gjøres gjerne mer uformelt.

Det foretas som oftest arbeidsstudier for å fastsette akkorden. Prestasjonslønn er ikke lenger en utbredt lønnsform innen tradisjonell produksjon, men har likevel blitt vanligere innen nye bransjer som eksempelvis callsenter. Disse ansatte kan i større eller mindre grad antas å jobbe under like vilkår som den tradisjonelle industriarbeideren.

Kilder[rediger | rediger kilde]