Adjungert professor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Adjungert professor (engelsk: adjunct professor) er en akademisk stillingsbetegnelse med noe ulik betydning i forskjellige land. Stillingsbetegnelsen er mest kjent fra USA, der den er definert som en stilling som rangerer under universitetslektor.[1] I USA brukes tittelen oftest om relativt nyutdannede personer med korte timelærerkontrakter på kurs- eller semesterbasis, gjerne personer som ønsker å kvalifisere seg til begynnerstillingen assistant professor. De færreste adjungerte professorer i USA har (full) professorkompetanse, og over to tredeler har heller ikke doktorgrad. I flere andre land brukes tittelen om en stilling under førsteamanuensisnivå. I land som Danmark er tittelen brukt om en løsere, helt ulønnet tilknytning til et universitet. Betegnelsen finnes ikke i Norge. Tittelen adjunkt er også brukt alene om stillinger på universitetslektor-/høgskolelektornivå i mange land.

USA og visse andre engelskspråklige land[rediger | rediger kilde]

Tittelen adjungert professor (adjunct professor) brukes særlig i USA og visse andre engelskspråklige land. Den har stort sett samme betydning som timelærer ved norske akademiske institusjoner. Det sentrale i definisjonen er at adjungerte professorer er midlertidig ansatte universitetslærere uansett nivå på korte kontrakter; i mange tilfeller er kontraktene på deltid, men det er også mulig å jobbe full tid eller tilnærmet full tid som adjungert professor. I praksis rangerer stillingen under universitetslektor (assistant professor).

De fleste adjungerte professorer blir ansatt på korte kontrakter på kursbasis, eventuelt semesterbasis. Stillingen omfatter normalt bare undervisning (særlig på lavere nivå) og ikke forskning. To tredeler har ikke ph.d.-grad eller tilsvarende, og ved noen universiteter er en bachelorgrad tilstrekkelig for å bli adjungert professor.[2] Adjungerte professorer har lavere lønn enn universitetslektorer og får normalt ikke tilgang til ansattgoder som kontor og helseforsikring.[3]

I de fleste tilfeller er ikke adjungerte professorer professorer i norsk forstand, da tittelen i de aller fleste tilfeller brukes om ansatte med akademisk kompetanse på universitetslektor- eller lavere nivå. Det forekommer i mer sjeldne tilfeller ved noen institusjoner at også personer på førsteamanuensis- eller professornivå (full professor) kan ha slik timelærertilknytning. I noen tilfeller kan det dreie seg om personer som av ulike grunner har mistet tenure-statusen, eller pensjonerte akademikere som tar timelæreroppdrag. Det store flertallet som betegnes som adjunct professor i USA er personer med mastergrad eller tilsvarende som ikke har fått en fast begynnerstilling som assistant professor, og mange bruker erfaringen som timelærer som en måte å kvalifisere seg for en slik begynnerstilling.

Den amerikanske ordboktjenesten Merriam-Webster definerer adjunct professor som en høgskole- eller universitetslærer med rang under fast vitenskapelig ansatt (dvs. under «professor» i amerikansk forstand, brukt som samlebetegnelse på alle stillingene fra assistant professor og oppover), dvs. i praksis med rang under universitetslektor.[1] Cambridge Dictionary beskriver adjunct professor som timelærer (temporary teacher).[4]

Den amerikanske timelærerstillingen adjunct professor har lite til felles med den norske professor II-ordningen, men det har forekommet i enkelttilfeller at professor II feilaktig har blitt oversatt som adjunct professor. En professor II er en fullverdig professor som har professoratet som bistilling ved siden av en annen hovedstilling. Den offisielle tittelen for professor II er professor II både på norsk og engelsk.[5]

Vanlig amerikansk hierarki
Professor
(fast ansatt)
Associate professor
(fast ansatt)
Assistant professor
(innstegsstilling)
Adjunct professor
(timelærerkontrakt)

Danmark[rediger | rediger kilde]

I Danmark er adjungeret professor en ulønnet utnevnelse som innebærer en løs tilknytning til et universitet. Det er ikke nødvendigvis knyttet konkrete arbeidsoppgaver til stillingen; i den grad en adjungert professor holder forelesninger e.l. er dette som regel ulønnet og har mer karakter av gjesteforelesninger. En adjungert professor kan etter nærmere avtale inngå i bedømmelsesutvalg m.v. og samarbeide med institusjonens forskere om forskning eller andre aktiviteter. Det dreier seg om en vesentlig løsere tilknytningsform enn den norske professor II-stillingen. En adjungert professor har som regel ikke kontor ved institusjonen. Aarhus Universitet opplyser at «titlen er en hæderstitel og er ikke forbundet med aflønning. Ved adjungering opnås ikke akademiske meritter og rettigheder ud over dem, den adjungerede allerede besad ved tidspunktet for adjungeringen.»[6]

Finland[rediger | rediger kilde]

I Finland brukes adjunct professor som engelsk oversettelse av tittelen dosent, som i Finland er en ulønnet utnevnelse under professornivå. Ordningen tilsvarer tysk Privatdozent, som i Tyskland er en ulønnet utnevnelse på nivået under førsteamanuensis, og oversettes også som dette på tysk.[7]

Portugal og Brasil[rediger | rediger kilde]

I Portugal og Brasil er adjungert professor (professor adjunto) en utnevnelse på nivået under førsteamanuensis, to nivåer under professor.

Referanser[rediger | rediger kilde]