Abiotisk faktor

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Abiotiske faktorer er betegnelsen på de ikke-levende bestanddelene i et økosystem. Dette er faktorer som setter grenser for alle de levende organismene. Luft, vann, jord, sollys, vind og temperatur. Med andre ord utgjør mye av det ikke-levende miljøet rundt levende organismer, ulike abiotiske faktorer.

De abiotiske faktorene betegner i biologien og økologien de faktorene i plantenes livsmiljø som ikke direkte skyldes forholdet til konkurrerende arter, men som skyldes ytre forhold.

Til de abiotiske faktorene regnes også lysforhold, nedbør og næringsstoffene i jorda, som i seg selv er en viktig miljøfaktor for plantene.

Eksempler på abiotiske faktorer er:

  • Vekstsesong
  • Temperatur
  • Nedbørsmengde
  • Lysmengde
  • Næringsstoffer i jorden
  • fuktighet