Ácin Dambágin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Ácin Dambágin er en norsk litterær fanzineserie skrevet og illustrert av Torbjørn Lien, utgitt på forlaget Løvehulen i årene 1999–2001.

Serien består av tre hefter som beskriver en original fantasyverden der religion og myter er helt sentrale. Opprinnelig var prosjektet ment å bli et rollespill, men prosjektet utviklet seg til å bli en selvstendig fantasyverden som skiller seg fra tradisjonell fantasy på svært mange måter. Blant annet ved å ikke inkludere tradisjonelle elementer som alver, drager, magi, osv. Heftene fikk alle svært god mottakelse av anmeldere.

Heftet beskriver verden ut fra verdensbildet til det kamiske folket. Et av kjennetegnene på serien, ved siden å bygge opp en omfattende historisk og mytologisk bakgrunn for dem, er forsøket på å utvikle egne språk. Især framtredende og utviklet er språket til kamaene, kalt Camaai Ocao.

Ácin Dambágin er et kamisk religiøst uttrykk som kan oversettes med «Under Dambágins beskyttelse».

Utgivelsene[rediger | rediger kilde]

Gánaio Ocabuo – Fallets Tidsalder (40 sider, 1999). Heftet beskriver verdens første år sett igjennom øynene til et folk kalt kama. Historiene her beskriver den kamiske skapelsesmyte kan man si.

 • Innledning.
 • Om språk. Beskrivelse av det kamiske språket, dets fonetikk, skrifttegn og oppbygging.
 • Den kamiske inndelingen av historien i De Gamles tidsalder, Fallets Tidsalder, De Mørke Årene, Skyggetiden, Den Alemiske Tidsalder og Kongens Tidsalder.
 • Dáiome – Den første sang. En verseformet tekst som beskriver hvordan verden ble til.
 • Gánaio Odeshu – Fallets bok. En fortelling om hvordan menneskene lar seg lokke av den onde Gedo til å gjøre opprør mot Dambeo. De blir som straff forvist fra Inaiami, sitt opprinnelige tilholdssted, og forvises til bortenfor de «kalde fjell i vest», til landet som i dag kalles Cama Yáido. Dambeo trekker seg tilbake til Dambágin lengre mot øst.
 • Basheïceai Odeshu – Pashterkes bok. En fortelling som menneskenes opprør mot Gedo og hvordan han drives bort fra dem, til mørket i vest.
 • Inaiami og Cama Yáido. En beskrivelse av landområdene som ovennevnte fortellinger foregår i.
 • Litt om fauna og flora.
 • Ordforklaringer.


Cabuaveöai Elédiaeas – Legender fra Skyggetiden (36 sider, 1999). Kamiske fortellinger og legender satt til den tidsepoken de kaller Skyggetiden.

 • Innledning.
 • Sinelebadai Oganodeshuoas Leiumboaio Idae Se – Sinelebads 1. Krønikebok: Byen som gir fred. Historien om hvordan en høvding ved navn Unadah samler fiendtlige stammer og grunnlegger byen Sinelebad, «Byen som gir fred». Også kalt «Stjernenes by».
 • Sinelebadai Óganodeshuoasô Gononiaeas – Sinelebads 6. Krønikebok: De som svek. En fortelling om hvordan mørket og ondskapen kommer fram og skaper opprør og uro i Sinelebad, og fører til at mange bryter opp og reiser videre mot vest.
 • Aliyónaio Odeshu – Rytterfolkets Bok. En histore som beskriver de mektige baniciene, ders vekst i ære og deres tragiske fall i ondskap.
 • Sinelebadai Oinooni – Sinelebads Fall. En fortelling om Sinelebads siste konge og byens endelige fall for mørket i vest.
 • Ordforklaringer.


Aönáios – De Utvalgte (56 sider, 2001). Et hefte som beskriver ulike sider ved den kamiske religion og historie i Den Alemiske Tidsalder.

 • Innledning. Om maktstrukturene i samfunnet, og om klanenes liv og språk.
 • Det kamiske folkets historie. En ganske detaljert gjennomgang av viktige hendelser over en periode på drøye tusen år.
 • De kamiske herskere.
 • Ungoiaiucomin – Den kamiske religion. Nærmere omtale, der viktige begreper, personer og steder forklares. Som Asaio (Gud), Dambeo (menneskenes første Konge), Dambágin (landet i øst der Dambeo fremdeles lever), Enios (de første menneskene og Dambeos hjelpere), Madeshos (Loven), Gedo (Mørket og Ondskapen), Cashodaio (Mørkets personifiserte tjener), Ogádaio Mano (Mørkets festning i vest), Ádabónos (religiøs offentlig praksis), Abónô (religiøs privat praksis), og Tempelet.
 • Émenai Obu – Kamisk tid og kalender.
 • Ord- og navneforklaringer.


Ifølge forfatteren var planen å utgi en rekke flere hefter i serien, men prosjektet synes å være lagt på is.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Alle tekstene i de tre heftene samlet

Anmeldelse av hefte nummer 2