Highland Clearances

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Hustufter ved Ormaig på øya Ulva. Stedet hadde vært bebodd siden prehistorisk tid, men ble ryddet på midten av 1800-tallet

Highland Clearance eller Ryddingen av Høylandet var en prosess med dramatiske omlegginger av jordbruk og bosettingsmønster i det skotske høylandet1800-tallet. Den gamle samfunnsstrukturen basert på klaner var i oppløsning, og de store godseierne forsøkte å modernisere jordbruket for å få høyere profitt. Høylandet var relativt tett befolket, og de fleste innbyggerne var husmenn (engelsk:crofters) på ettårskontrakter under store gods. Høye ullpriser gjorde mange godseierne ønsket å gå over fra kveg til sauedrift, og denne omleggingen gjorde mange av husmennene overflødige. Godseierne sa derfor opp kontraktene, og husmennene ble kastet ut fra sine hjem.

Lignende omlegginger av jordbruket hadde skjedd andre steder, men i høylandet kom denne prosessen sent. Den var også påfallende bråere og mer brutal enn andre steder. Hele landsbyer ble brent ned av godseierne, og beboerne fikk liten tid til å berge folk og eiendeler. Mange omkom i forbindelse med den brutale brenningen og rivingen av hus, og flere barn og gamle døde av sult og kulde etter at hjem og forråd var ødelagt.

Prosessene har blitt sammenlignet med etnisk rensing, og bidro til å varig svekke den keltiske kulturen og det gæliske språket i Skottland. En svært stor andel av befolkningen emigrerte til Canada og USA.