Formannskapsdistrikt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Formannskapsdistrikt betegner en administrativ enhet som ble innført i Norge ifølge formannskapslovene av 14. januar 1837. Ifølge § 1 skulle hvert prestegjeld på landet utgjøre et eget formannskapsdistrikt.

På denne måten ble den kirkelige inndelingen av landet også avgjørende for den verdslige, administrative. Norge fikk 373 formannskapsdistrikter i 1837.

Matrikkelloven som kom i 1853 innførte betegnelsene kommune (herred) og herad (nynorsk) til erstatning for formannskapsdistrikt.

100 år etter at formannskapslovene var innført (1936), var det 682 herreder (landkommuner) og 65 bykommuner i Norge. Blant byene hadde 43 status som kjøpstad og 22 som ladested.