Ytre Rana Festivalstiftelse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Ytre Rana Festivalstiftelse er en organisasjon som har som formål å forene frivillige lag og foreninger i Utskarpen skolekrets.

Hovedmålet med et slikt samarbeid er å arrangere store kulturelle arrangement i skolekretsen. Stiftelsen skal skape samhold, bygge identitet og dermed ha som mål at ungdom får en sterk tilknytting til bygda de bor i. Dette skal skape bedre muligheter for samhold og bygdeutvikling. Stiftelsen ble etablert i 2006 og eier blant annet Sjona Rockefestival.