Hopp til innhold

Yrkesetikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Yrkesetikk omfatter de moralske forventningene til utøverne i en bestemt yrkesgruppe. Yrkesetikk kan bestå av lovregulerte standarder, av retningslinjer som yrkesgruppen selv har forpliktet seg til, og/eller av uskrevne regler. Yrkesetikk skal på den ene siden sikre et felles verdigrunnlag å arbeide ut fra (innenfor yrkesgruppen) og på den andre siden at yrket bidrar til samfunnets og allmennhetens beste. Som fagdisiplin regnes yrkesetikken som en del av den anvendte etikken.

Generelle yrkesetiske prinsipper[rediger | rediger kilde]

Selv om ulike yrker har formulert sine yrkesetiske retningslinjer litt forskjellig, har de noen fellestrekk. De fleste yrkesetiske retningslinjer sier noe om:

  • å respektere alle menneskers likeverd
  • å opptre ærlig og redelig
  • å opptre åpent og ansvarlig
  • å tilstrebe obektivitet
  • å overholde lover og regler
  • å vise respekt for kolleger og kunder/klienter
  • å utvikle seg faglig
  • å fremme et positivt samarbeid med andre yrkesgrupper
  • å bidra til samfunnet og allmennhetens beste.
  • å vise omsorg

Eksempel: sykepleie[rediger | rediger kilde]

For å sikre at man har et felles verdigrunnlag å arbeide ut fra i helse- og sosialsektoren, har de fleste yrker i denne sektoren utarbeidet egne yrkesetiske retningslinjer (se f.eks. legenes hippokratiske ed). Det er regler som sier noe generelt om hvordan en skal opptre på en arbeidsplass i ulike samarbeidsforhold, og hvilke holdninger en forventer av den enkelte i yrkesutøvelsen. De yrkesetiske retningslinjene er med på å gi en yrkesgruppe en felles verdimessig plattform og en felles identitet. Retningslinjene skal også gi pasienter/brukerne trygghet for at ingen skal kunne misbruke stillingen sin, at yrkesutøverne overholder taushetsplikten m.m.

Innen sykepleie vil en ansatt kanskje møte pasienter og pårørende som har andre forventninger om hva god omsorg er, enn det de selv har. Når mennesker fra mange forskjellige land og kulturer arbeider sammen i et flerkulturelt samfunn, er det spesielt viktig å være enig om hvilke verdier som skal gjelde i møte med pasienter/brukere, pårørende, kollegaer og arbeidsgivere.

Utdypende artikler om konkrete yrker[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]