Wikipedia:Stilark

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

På Wikipedia er utseendet styrt ved hjelp av Cascading Style Sheets (CSS), eller stilark. Det finnes flere lag med stilark, og man kan i tillegg velge forskjellige stiler under innstillinger. Denne siden omhandler hvilke stilark som finnes, hva de inneholder og retningslinjer for redigering av dem på Wikipedia. Noe forklaring av CSS vil finnes her, men det forutsettes i utgangspunktet at man selv gjør seg kjent med CSS før man begynner å redigere. Javascript kan også benyttes til å endre hvordan sidene vises. En egen side vil en gang finnes som omhandler det temaet.

Kaskaden[rediger kilde]

Navnet Cascading Style Sheets spiller på at flere lag med stilark legger seg oppå hverandre. Dersom flere stilark definerer samme ting, er det det siste stilarket som avgjør. (Med et lite forbehold om !important-taggen). På en hver nettside finnes det, i teorien, tre stilark. Ett gitt av nettleseren, ett av brukeren, og et av nettsiden, i den rekkefølgen. Her bryr vi oss bare om det vi finner på nettsiden. Dersom du har latt Monobook stå som din standard stil vil følgende stilark lastes når du ser en side på Wikipedia:

 1. http://no.wikipedia.org/skins-1.5/monobook/main.css (den sentrale «offisielle» versjonen av Monobook)
 2. http://no.wikipedia.org/skins-1.5/common/commonPrint.css (til utskrift)
 3. MediaWiki:Common.css (med lokale tilpasninger for norsk Wikipedia)
 4. MediaWiki:Monobook.css (med tilpasninger for Monobook-stilen) – Bruker du en annen stil, for eksempel Simple, vil MediaWiki:Simple.css lastes inn.
 5. Et autogenerert stilark basert på innstillingene til brukeren.
 6. Bruker:<brukernavn>/monobook.css

I tillegg kommer eventuell stiling satt inline i teksten, feks i <span>, <div> og i tabeller. Vær oppmerksom på at denne stilingen blir filtrert av MediaWiki-programvaren.

Monobook vs. Common[rediger kilde]

Forkjellen på Monobook og Common er at Monobook kun er en av flere stiler, slik man kan se i neste avsnitt. Monobook-filen skal bare inneholde stildefinisjoner som kun skal gjelde for dem som bruker Monobook. Mer generelle stildefinisjoner, slik som alt man finner i hovedteksten, skal ligge i Common, slik at det blir tilgjengelig for alle stildefinisjoner. Per i dag er det en del rot med hva som ligger hvor. Dette blir forhåpentligvis snart ryddet opp.

De forskjellige stilene[rediger kilde]

For øyeblikket finnes det åtte forskjellige stiler tilgjengelig på den norske Wikipedia. Dessverre er ikke alle like godt ivaretatt.

MonoBook er standardvalget, og derfor den mest utbredde og best vedlikeholdte. MySkin inneholder ikke noe sentralt stilark, og henviser kun til brukerens eget stilark. Det anbefales at de som ønsker å jobbe med stilark, og å ha egne modifikasjoner, benytter MySkin og legger inn en @import av monobook/main.css og common.css hos seg selv, slik at de lett kan se på fellesmalen uten modifiseringer.

Retningslinjer for bruk[rediger kilde]

Man skal være ytterst varsom før man redigerer noen av de felles CSS-filene. Små endringer kan ofte ha omfattende effekter på sider man ikke visste at benyttet stilelementet. Man bør være godt inneforstått med hva den tilsiktede funksjonen til stilelementet er, hvilke andre ad-hoc formål det kan ha blitt brukt til, og nøyaktig hva koden faktisk, og ikke bare tilsynelatende, gjør.

Før en endring legges inn skal:

 1. Koden validere på w3.org
 2. Resultat være testet, ved hjelp av eget stilark, i Internet Explorer for Windows, Safari for OS X, samt Firefox og Opera på valgfri plattform.
 3. Endringen skal, i forsvarlig tid, være varslet her, og dersom omfattende, også på Tinget.
 4. Kommentar i koden skal henvise til formålet med den

Advarsler[rediger kilde]

Momenter en bør være ekstra oppmerksom på ved bruk av CSS:

 • Ikke alle nettlesere takler alle typer stiling og stilelementer.
 • Utløpsdato på enkelte av CSS-filene er langt fram i tid, og endringer vil dermed ikke være synlig for alle brukerne med en gang.
 • Av samme grunn kan mislykkede endringer bli liggende i systemet lenge.
 • Spesielle hensyn må tas i forhold til de forskjellige medietypene. Blant annet hvilke elementer som vises ved utskrift er satt ved CSS.

Testing[rediger kilde]

For testing av nye stilark er det laget kopier, på undersider av denne, av /Monobook.css og /Common.css. For å benytte disse tar man en kopi av stilarket /Myskin.css og javascriptfilen /Myskin.js, og legger disse som personlige stilark. (Dvs. Bruker:<BRUKERNAVN>/Myskin.css og Bruker:<BRUKERNAVN>/Myskin.js) Hvis man da skifter, i innstillinger, fra Monobook til Myskin får man sett sidene med formateringen fra testversjonen. Slik kan flere samarbeide om å teste og revidere endringer før de blir implementert i de virkelige stilarkene.

Oversikt over stilark[rediger kilde]

Stil Stilark (i rekkefølge) Javascript (i rekkefølge) Merknader
Chick
 1. chick/main.css
 2. common/commonPrint.css*
 3. MediaWiki:Common.css
 4. MediaWiki:Chick.css
 5. Bruker/chick.css
 1. common/wikibits.js
 2. Stilvariabler
 3. Bruker/chick.js
Kölnerblå (Cologneblue)
 1. common/common.css
 2. common/cologneblue.css
 3. common/wikiprintable.css*
 4. MediaWiki:Common.css
 5. MediaWiki:Cologneblue.css
 6. Bruker/cologneblue.css
 1. common/wikibits.js
 2. Stilvariabler
 3. MediaWiki:Cologneblue.js
 4. Bruker/cologneblue.js
MonoBook
 1. monobook/main.css
 2. common/commonPrint.css*
 3. MediaWiki:Common.css
 4. MediaWiki:Monobook.css
 5. Bruker/monobook.css
 1. common/wikibits.js
 2. Stilvariabler
 3. MediaWiki:Monobook.js
 4. Bruker/monobook.js
Standard stil for anonyme og nye brukere
MySkin
 1. common/commonPrint.css*
 2. MediaWiki:Common.css
 3. Bruker/myskin.css
 1. common/wikibits.js
 2. Stilvariabler
 3. Bruker/myskin.js
For brukerdefinert stil
Nostalgi (Nostalgia)
 1. common/common.css
 2. common/nostalgia.css
 3. common/wikiprintable.css*
 4. MediaWiki:Common.css
 5. MediaWiki:Nostalgia.css
 6. Bruker/nostalgia.css
 1. common/wikibits.js
 2. Stilvariabler
 3. Bruker/nostalgia.js
Simple
 1. simple/main.css
 2. common/commonPrint.css*
 3. MediaWiki:Common.css
 4. MediaWiki:Simple.css
 5. Bruker/simple.css
 1. common/wikibits.js
 2. Stilvariabler
 3. Bruker/simple.js
Standard
 1. common/common.css
 2. common/wikistandard.css
 3. common/wikiprintable.css*
 4. MediaWiki:Common.css
 5. MediaWiki:Standard.css
 6. Bruker/standard.css
 1. common/wikibits.js
 2. Stilvariabler
 3. MediaWiki:Standard.js
 4. Bruker/standard.js
Brukes dersom alt annet feiler

Stilark merket * er bare for utskrift.

Oversikt over de viktigste klasser og identer[rediger kilde]

Man bør være obs på at når man benytter klasser og identer er det viktig at man bare bruker dem til hva de er ment til. For å få samme effekt, men til et annet formål, må man enten skrive det inn mauelt eller besørge at en ny klasse/ident opprettes i stilarket. Dette for å ungå feil ved endringer, eller ved bruk av andre stiler.

Klasser[rediger kilde]

Klasse Kilde Bruk Beskrivelse
.notice Monobook.css {{Opprydning}}, {{Objektivitet}}, {{Spoiler}} og andre vedlikeholdsmaler. Stil for beskjeder. Setter marger og padding. Bør gjerne kombineres med .metadata.
.plainlinks Monobook/main.css {{Søsterprosjekter}}, {{toc}}, {{note}} og mange andre steder. Fjerner pilen etter eksterne lenker i brødteksten. (Er definert ved #bodyContent .plainlinks a)

For mer utfyllende oversikt kan man også se de enkelte stilark: /Monobook Full, /Monobook Main, /Common eller /Monobook

Varslede endringer[rediger kilde]

Legg til et varsel eller rediger allerede varslede endringer.

Vedlikeholdsmaler +småflikk[rediger kilde]

Hovedgrunnen til denne endringen er tillegget av klassene vedlikeholdsmal, sletting, viktig, utbedring, tilpassning, advarsel og forbedring. Disse skal, antagligvis, brukes til nye vedlikeholdsmaler.

Dessuten har:

 • siteSub-en blitt gjemt
 • thumbs-margene har blitt tilpasset navnerommet
 • korrigering av noen småfeil

For mer detaljer er linjene som er endret lagt her: Wikipedia:Stilark/endringer/150506. – Wintermute 15. mai 2006 kl.19:25 (UTC)

Implementerte endringer[rediger kilde]

Opplastingssiden[rediger kilde]

Stil på #upload for å gjøre det enda tydeligere at opplasting bør gjøres på Commons. -- Duffman, 8. jun 2006 kl.14:03 (UTC)

Se også[rediger kilde]

Engelsk[rediger kilde]

De har blant annet gode diskusjonssider.