Wikipedia:Ombudsmann

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Dette er et arbeidsutkast, det har ingen offisiell status og er ikke bindende for Wikipedia

Ombudsmannen for Wikipedianorsk språk undersøker klager fra brukere som kommer over opplysninger i artikler med faktafeil, er krenkende eller bryter opphavsrett. Ombudsmannen undersøker påstander om slike feil, fjerner åpenbare ikke-dokumenterbare påstander raskt og bidrar dermed til at Wikipedia preges av objektivitet og nøyaktighet. Ombudsmannen tar seg ikke av klager fra rutinerte skribenter, wikipedianere, de benytter andre kanaler for innmelding av klager.

Alle som bidrar på artikler i Wikipedia arbeider for å etterleve politikken i Wikipedia:Objektivitet. Målet er å forbedre arbeidsrutiner slik at behovet for ombudsmannen reduseres til et minimum.

Når kan du kontakte ombudsmannen?[rediger kilde]

Ombudsmannens rolle er å ta seg av de saker der brukeren ikke kommer videre gjennom andre åpne muligheter som Wikipedia tilbyr. Første prioritet er å hjelpe deg som enkeltperson om du mener deg urettferdig behandlet. Du kan ta kontakt når du finner en artikkel som omtaler deg selv eller noen du kjenner godt og artikkelen inneholder faktafeil eller mangler objektivitet. Dersom du er en offentlig kjent person må du være klar over at informasjon om ditt offentlige liv kan ha interesse for leksikon og encyklopedi. Finner du plagiat eller tyveri av tekst eller illustrasjoner ber vi deg også straks si fra.

Hva bør du selv foreta deg om finner feil i en artikkel?[rediger kilde]

Mener du at framgangsmåten gitt under er for omfattende eller det av ulike årsaker ikke er mulig å gjennomføre oppgavene, gå til neste avsnitt.

  1. Prøv å korrigere feilen selv, da får du gjerne fjernet problemet straks. Les i Wikipedia:Hvordan man redigerer en side om hvordan du gjør det rent praktisk. Det holder gjerne om du gjør deg kjent med teksten som ligger over innholdsfortegnelsen.
  2. Dersom noen tar vekk rettingene, gå til diskusjonssiden for den aktuelle artikkel. Gå først til den aktuelle artikkel, og trykk så på «diskusjon»-fanen på toppen av siden. Se om vedkommende som redigerte vekk ditt bidrag har lagt igjen en melding her. Du kan legge igjen en beskjed på diskusjonssiden om hvorfor din korreksjon er rett. Gjenta opprettingen i artikkelen. Om dette ikke fører fram, gå til neste punkt.
  3. Ta opp problemet på Tinget.

Saker som ombudsmannen tar seg av[rediger kilde]

  • Opplysninger om artikler med faktafeil, det vil si enkeltpersoner peker på påstander som ikke lar seg dokumentere, er fordreid eller ubalanserte, gjerne i biografier om klageren selv.
  • Dokumenterte påstander om plagiat eller tyveri, brudd på opphavsrett.

Saker som ikke behandles[rediger kilde]

  • Konflikter mellom skribenter som kjenner eller bør kjenne rutinene i Wikipedia.
  • Forbedringsforslag som ikke gjelder faktafeil i artikler, forbedringsforslag til programvare, rutiner og lisensbruk.

Hvordan tar du kontakt[rediger kilde]

Forklar problemet i en e-post til ombudsmann.wikipedia.no@gmail.com. Dokumenter ved hjelp av referanse til kilder. Gjelder det opplysninger om din egen person, si hva som er uriktige opplysninger på Wikipedia. Du har best sjanse til å komme først i køen om du oppgir personalia og bruker en e-postkonto der du er registrert med verifiserte personalia. Om du ikke selv ønsker det vil identiteten som du oppgir ikke bli gjort kjent på Wikipedia, meldingen er en sak mellom deg og ombudsmannen.

Hvem er i rollen som ombudsmann[rediger kilde]

For tiden er [[Bruker:<N.N.>]] i rollen. Ingen andre enn N.N. har nøkkel til å åpne innboksen for kontoen <adresse>.

Ombudsmannens formelle status[rediger kilde]

Ombudsmannen er ikke en offisiell representant for Wikipedia eller Wikimedia Foundation, men er en privatperson som har sagt seg villig til å stå som bindeledd mellom vanlige brukere på den ene siden og hele samfunnet av skribenter, wikipedianere, på den andre siden. Vedkommende er en person med tillit i Wikipedia-samfunnet. Som alt annet på Wikipedia er oppgavene for ombudsmannen basert på frivillig innsats. Kontakten mellom deg som Wikipedia-bruker og ombudsmannen vil være av privat art og vil ikke gjengis offentlig. Juridisk vil denne kontakten fungere som et forhold mellom to privatpersoner. Les for øvrig Wikipedia:Generelle_forbehold.