Wikipedia:Mulige feilstavede røde lenker

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Dette er en liste over røde lenker som muligens er røde fordi de er feilstavede eller fordi det mangler omdirigeringer.

Hver linje inneholder:

  • Et løpenummer så linjen enkelt kan finnes ved redigering av listen.
  • Artikkelen som den røde lenken finnes i.
  • Navnet på den røde lenken.
  • Navnet på en eksisterende siden med et navn som ligner veldig, og derfor kanskje var det tiltenkte mål for lenken. Hvis siden er en omdirigeringsside, er det markert med «(R)».

Listen er oppdelt i mindre stykker for å unngå at siden blir for stor:


Når man har sjekket og eventuelt korrigert en side som er listet, bør man slette den aktuelle linjen fra lista. Når alle sidene er kontrollert skal altså disse listene være tomme.

Listen er laget ut fra toolserverens database 13. september 2009 ved å sammenligne alle artikkelnavnene med alle røde lenker uten å ta hensyn til:

  • Bruk av store eller små bokstaver
  • Bruk av aksenter og andre diakritiske tegn
  • Bruk av tegn som verken er bokstaver eller tall (mellomrom, bindestreker, kommaer, parenteser osv.)
  • Bruk av foranstilt artikkel eller tittel («De», «Den», «Det», «Dei», «Sir», «The») (Er der flere som ville være relevante på norsk?)

Korrekte lenker[rediger kilde]

Korrekte lenker til sider som ikke er skrevne kan flyttes til siden Wikipedia:Mulige feilstavede røde lenker/Korrekte lenker. Røde lenker på den siden vil ikke bli tatt med når listene med mulige feilstavede lenker lages neste gang.