Wikipedia:Kategorisering av skjønnlitteratur

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
  • Skal en person, et sted, et objekt, et konsept (substantiver) bli kategorisert etter en "in-universe" attributt? (Høyde, vekt, kjønn, hudfarge, hårfarge, etnisitet, nasjonalitet, seksuell orientering etc.) Eller, for den saks skyld, attributter som kan endres på grunn av fiksjonens ramme (spesielt når man har å gjøre med "fantastisk", der "kosmiske evner", "supervitenskap" eller "magi" kan være involvert). Eller ting som endres etter som de "utvikler seg", slik som supermenneskeevne. Eller ting som "normalt" er foranderlig, slik som antrekk, uniformfarge/-type, våpen eller andre objekter som bæres eller brukes, profesjoner etc. Og å konstatere at alle slike attributter er tilskrevet "substantivet" det er snakk om, utelukkende på grunn av at en forfatter velger det.
  • Og ulikt valget av en "virkelig" person som gjør valg med "virkelighetens" (potensielt uforutsett) konsekvenser, er alle konsekvenser in-universe satt og kontrollert av forfatteren. Så det som kan være gyldig for kategorisering for en "virkelig person", kan være mindre enn det som er for en fiktiv karakter.
  • Dette forverres i fiksjon av en seriell natur, der det kan være mer enn en forfatter, og på den måten, mer enn en enkelt "visjon" for "substantivene" og universet de bor i.
  • Og effekten av retcons på instabiliteten av hvilke som helst in-universe "substantiver" skal ikke undervurderes.
  • Deretter er det en vanskelighet med å avgjøre hvorvidt kriteriene for en spesiell kategori gjelder for et spesielt "substantiv". For eksempel, skal hver karakter som opptrer i en USA-publisert tegneseriebok antas å være en borger av USA med mindre annet er angitt?
  • Og så er det saken med "identifikasjon" med ett eller annet "substantiv" fra fiksjonsverket. Av natur har mennesker en tendens til å identifisere med en karakters tro, eller av ulike grunner ha favorittkarakterer, eller superkrefter eller temaer etc. Skal kategorisering defineres som notabelt, ganske enkelt fordi en redaktør har en personpreferanse?
  • Og dette leder inn i problemet med WP:V og WP:NOR. Hva som definerer en fiktiv karakter er ikke noe for en wikipedianer å velge og deretter lage et sammendrag av. Hvis en karakteristikk er definerende, bør det være mulig å henvise til kilder som konstaterer at den er definerende. Ellers er det bare en mening som en gitt karakteristikk definerer.
  • Men så, hvordan definerer vi hva en definerende karakteristikk er? Generelt skal en kategori bare eksistere hvis vi kan skrive en artikkel som beskriver kategoriseringspunktet i detalj. Vil vi være i stand til å skrive en artikkel om pukkelryggede i fiksjonen, eller fiktive pukkelryggede, som ikke utgjør mer enn en liste over karakterer? Er det nok publisert materiale til å støtte argumentet om at dette er en anerkjent fiksjonssjanger, eller en velanvendt trope? Eller sier vi bare, vel, vi har Quasimodo, og se, vi har alle disse andre pukkelryggede også, la oss lage en kategori? Er det et spørsmål om "vi liker dette, så la oss lage kategorien", eller "vitenskapsmenn har konstatert dette temaet i en rekke verk, så la oss lage en kategori"?
  • Og hvis slike ting krever slikt sammendrag og siteringer, bør det trolig best presenteres som en list snarere enn en kategori, per WP:KLN.
  • Vi bør kategorisere fiksjon fra en encyklopedisk tilnærming basert på passende kilder snarere enn etter snitt (intersections) som er "oppdiktet" av Wikipedias redaktører.